Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Art & Architecture Source: $82,428.91
Art & Architecture Complete: $52,814.43
Art Full Text: $21,959.27

Obszerna zawartość dodatkowa

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Art & Architecture Complete zawiera kolekcję ponad 63.000 obrazów dostarczonych przez Picture Desk i inne źródła

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Art & Architecture Complete zawiera 362 czasopisma z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Art & Architecture Complete zawiera 1110 aktywnych czasopism indeksowanych i abstraktowanych. 777 z nich jest recenzowanych.