Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Art & Architecture Source: $82,428.91
Art & Architecture Complete: $52,814.43
Art Full Text: $21,959.27

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Art Full Text obejmuje 1110 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 778 z nich jest recenzowanych. Zawiera również ponad 14 000 zindeksowanych rozpraw artystycznych i ponad 230 000 zindeksowanych reprodukcji dzieł sztuki.