Niezbędny indeks dla studiów religijnych i teologicznych

Atla Religion Database®(Atla RDB®) zawiera rekordy indeksowe obejmujące literaturę naukową z zakresu religii w wielu językach. Zindeksowane czasopisma są wybierane do włączenia zgodnie z ich zasługami naukowymi i zakresem tematycznym.

Zapisy bibliograficzne przedstawiają informacje dotyczące głównych religii, wyznań, odłamów i języków. Ponad 3 miliony rekordów zawiera:

  • Ponad 1 milion rekordów przeglądów
  • Ponad 460.000 rekordów książek
  • Ponad 280.000 rekordów esejów

Dostępne samouczki

Atla - Trzy metody wyszukiwania biblijnych cytatów z Pisma Świętego - Ten film omawia trzy różne sposoby wyszukiwania cytatów z Biblii za pomocą funkcji Scripture Search od Atla, indeksu cytatów biblijnych oraz pola wyszukiwania cytatów z Pisma Świętego.