ดัชนีสำคัญสำหรับการศึกษาด้านศาสนา และเทววิทยา

The Atla Religion Database® (Atla RDB® ) มีบันทึกดัชนีซึ่งครอบคลุมงานวิจัยด้านศาสนาในหลากหลายภาษา วารสารที่มีการจัดทำดัชนี ได้ถูกรวบรวมตามขอบเขตทางวิชาการ

บันทึกบรรณานุกรมให้การนำเสนอเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญ ความเชื่อ นิกาย และ ภาษาต่างๆ บันทึกมากกว่า 3 ล้านรายการ:

  • บันทึกการตรวจสอบมากกว่า 1 ล้านรายการ
  • บันทึกหนังสือมากกว่า 460,000 รายการ
  • บันทึกเรียงความมากกว่า 280,000 รายการ

วีดีโอสอนการใช้งาน

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — วิดีโอนี้ครอบคลุมถึงสามวิธีในการสืบค้นการอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิล โดยใช้ฟังก์ชัน Atla’s Scripture Search, Bible Citation Index และ ช่องการค้นหา the Scripture Citation