Základní index pro studium náboženství a teologie

Atla Religion Database®(Atla RDB ®) obsahuje bibliografické záznamy odborné cizojazyčné literatury se zaměřením na náboženství. Indexované časopisy jsou vybírány dle jejich vědeckého významu.

Bibliografické záznamy poskytují přístup k informacím o náboženství, víře denominacím a jazycích. Více než 3 miliony záznamů zahrnují:

  • Více než 1 milion záznamů recenzí
  • Více než 460 000 záznamů knih
  • Více než 280 000 esejí

Výukové materiály

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — toto video popisuje tři různé způsoby vyhledávání citátů v Bibli pomocí funkce Atla Scripture Search, Bible Citation Index a vyhledávacího pole Scripture Citation.