Edukacja

Naukowe bazy danych

Academic Search Ultimate   ·  Pełny tekst

Opracowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom badań naukowych, baza Academic Search Ultimate oferuje studentom wyjątkową kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

Education Abstracts

Education Abstracts jest edukacyjną bazą badawczą zapewniającą wysokiej jakości indeksowanie i abstrakty dla setek czasopism. Zawartość obejmuje wszystkie aspekty kształcenia, m. in. kształcenie dorosłych, edukację wielokulturową i metody nauczania.

Education Source   ·  Pełny tekst

Education Source jest wiodącą, pełnotekstową bazą badawczą przeznaczoną dla studentów edukacji, badaczy i decydentów. Pokrycie obejmuje wszystkie poziomy edukacji i obejmuje takie specjalności edukacyjne, jak edukacja wielojęzyczna, edukacja zdrowotna i testowanie.

Education Full Text   ·  Pełny tekst

Education Full Text jest bazą danych dla studentów studiów pedagogicznych, profesjonalistów i decydentów. Obejmują one pełnotekstowe czasopisma edukacyjne, które zawierają podstawowe informacje o edukacji i związanych z nią kierunkach studiów, w tym szczegółowe informacje o edukacji specjalnej.

Education Research Complete   ·  Pełny tekst

Education Research Complete jest rzetelną bazą danych dla studentów edukacji, profesjonalistów i decydentów. Oferując setki pełnotekstowych czasopism edukacyjnych, obejmuje wszystkie poziomy edukacji, od wczesnego dzieciństwa po szkolnictwo wyższe.

Educational Administration Abstracts

Educational Administration Abstracts to baza danych dostarczająca rekordy bibliograficzne obejmujące wszystkie obszary administracji edukacyjnej, w tym przywództwo edukacyjne, zarządzanie edukacyjne i badania edukacyjne.

ERIC

ERIC (Education Resources Information Center) jest kompleksową bazą indeksowanej i pełnotekstowej literatury i zasobów edukacyjnych. Jest finansowana przez Instytut Nauk o Edukacji Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych i jest niezbędnym narzędziem dla pracowników naukowych wszelkiego rodzaju w dziedzinie edukacji i nauczania.

Mental Measurements Yearbook   ·  Pełny tekst

Stworzona przez Buros Center for Testing na Uniwersytecie w Nebrasce, ta baza danych stanowi obszerny przewodnik po współczesnych instrumentach badawczych. Zaprojektowana dla szerokiego grona odbiorców, od początkujących konsumentów testowych po doświadczonych profesjonalistów, seria zawiera informacje do oceny produktów testowych w psychologii, edukacji, biznesie i zarządzaniu.

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print   ·  Pełny tekst

Opracowany przez Buros Center for Testing na Uniwersytecie w Nebrasce, ten materiał jest niezbędny do oceny współczesnych narzędzi testujących. Przeznaczony zarówno dla nowicjuszy, jak i profesjonalistów, zawiera pełnotekstowe recenzje testowanych produktów z dziedziny psychologii, edukacji, biznesu i zarządzania. Ponadto, dostarcza bibliografię do wszystkich znanych, dostępnych komercyjnie testów w języku angielskim, które są obecnie w druku.

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print Internacional   ·  Pełny tekst

Opracowany przez Buros Center for Testing na Uniwersytecie w Nebrasce, ten materiał jest niezbędny do oceny współczesnych narzędzi testujących. Przeznaczony zarówno dla nowicjuszy, jak i profesjonalistów, zawiera pełnotekstowe recenzje testowanych produktów z dziedziny psychologii, edukacji, biznesu i zarządzania. Ponadto dostarcza bibliografię do testów w języku angielskim i hiszpańskim.

Historyczne archiwa cyfrowe

Education Index Retrospective: 1929-1983

BazaEducation Index Retrospective: 1929 -1983 jest archiwalnym indeksem przechowującym ponad pół wieku ważnej literatury edukacyjnej. Obejmujący wszystkie poziomy edukacji i specjalności edukacyjne, indeksuje setki publikacji, z których wiele jest recenzowanych.