Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Sociology Source Ultimate: $390,427.68
SocINDEX with Full Text: $327,645.55

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

SocINDEX z pełnym tekstem obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 838 aktywnych czasopism OA z całego świata.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Pełnotekstowe bazy czasopism z dziedziny socjologii - porównanie zawartości międzynarodowej

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Portugalia
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 31
Kanada: 47
Europa Środkowa i Wschodnia: 127
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 14
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 27
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 151
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 33
Japonia: 15
Korea: 4
Ameryka Łacińska i Karaiby: 87
Bliski Wschód i Afryka Północna: 80
Holandia i Flandria: 29
Kraje nordyckie: 20
Portugalia: 9
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 66
Hiszpania: 45
Afryka Subsaharyjska: 22
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 280
Stany Zjednoczone: 214
Australia i Nowa Zelandia: 9
Kanada: 19
Europa Środkowa i Wschodnia: 53
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 3
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 8
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 55
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 26
Bliski Wschód i Afryka Północna: 14
Holandia i Flandria: 14
Kraje nordyckie: 5
Portugalia: 4
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 19
Hiszpania: 7
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 223
Stany Zjednoczone: 104

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

SocINDEX z pełnym tekstem zawiera 899 czasopism z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

Celem EBSCO jest przełamanie barier informacyjnych poprzez zoptymalizowaną precyzję słów kluczowych, wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

SocINDEX z pełnym tekstem zawiera 3 083 aktywne indeksowane i abstraktowane czasopisma. 2 986 z nich jest recenzowanych.