Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Sociology Source Ultimate: $391,205.47
SocINDEX with Full Text: $327,790.07

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

SocINDEX with Full Text obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 834 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Pełnotekstowe bazy czasopism z dziedziny socjologii - porównanie zawartości międzynarodowej

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Portugalia
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 30
Kanada: 44
Europa Środkowa i Wschodnia: 126
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 20*
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 25
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 139
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 32
Japonia: 15
Korea: 10*
Ameryka Łacińska i Karaiby: 81
Bliski Wschód i Afryka Północna: 62
Holandia i Flandria: 30
Kraje nordyckie: 21
Portugalia: 8
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 57
Hiszpania: 44
Afryka Subsaharyjska: 19
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 276
Stany Zjednoczone: 214
Australia i Nowa Zelandia: 8
Kanada: 19
Europa Środkowa i Wschodnia: 54
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 3
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 9
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 52
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 26
Bliski Wschód i Afryka Północna: 13
Holandia i Flandria: 14
Kraje nordyckie: 6
Portugalia: 4
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 19
Hiszpania: 7
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 223
Stany Zjednoczone: 107

*Prognozy na 31 grudnia 2023 r

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

SocINDEX z pełnym tekstem zawiera 899 czasopism z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

Celem EBSCO jest przełamanie barier informacyjnych poprzez zoptymalizowaną precyzję słów kluczowych, wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

SocINDEX z pełnym tekstem obejmuje 3 115 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 2 994 z nich jest recenzowanych.