Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Sociology Source Ultimate: $391,205.47
SocINDEX with Full Text: $327,790.07

Rozšířená dostupnost open access časopisů

SocINDEX with Full Text zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 834 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Sociologie: plnotextové databáze časopisů - srovnání mezinárodního obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 30
Kanada: 44
Střední a východní Evropa: 126
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 20*
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 25
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 139
Itálie a italské Švýcarsko: 32
Japonsko: 15
Korea: 10*
Latinská Amerika a Karibik: 81
Blízký východ a severní Afrika: 62
Nizozemsko a Flandry: 30
Severské země: 21
Portugalsko: 8
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 57
Španělsko: 44
Subsaharská Afrika: 19
Spojené království a Irsko: 276
USA: 214
Austrálie a Nový Zéland: 8
Kanada: 19
Střední a východní Evropa: 54
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 3
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 9
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 52
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 26
Blízký východ a severní Afrika: 13
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 6
Portugalsko: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 19
Španělsko: 7
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 223
USA: 107

*Očekávané údaje do 31. prosince 2023

Vyhledatelné citované odkazy

SocINDEX with Full Text zahrnuje 899 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

SocINDEX with Full Text zahrnuje 3 115 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 2 994 z nich je recenzováno.