มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Sociology Source Ultimate: $391,205.47
SocINDEX with Full Text: $327,790.07

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

SocINDEX with Full Text ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 385 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้านสังคมวิทยา — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 30
Canada: 44
Central & Eastern Europe: 126
China, Hong Kong & Taiwan: 20*
France, French Belgium & Romandy: 25
Germany, Austria & German Switzerland: 139
Italy & Italian Switzerland: 32
Japan: 15
Korea: 10*
Latin America & the Caribbean: 81
Middle East & North Africa: 62
Netherlands & Flanders: 30
Nordic Countries: 21
Portugal: 8
South Asia & Southeast Asia: 57
Spain: 44
Sub-Saharan Africa: 19
United Kingdom & Ireland: 276
United States: 214
Australia & New Zealand: 8
Canada: 19
Central & Eastern Europe: 54
China, Hong Kong & Taiwan: 3
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 52
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 26
Middle East & North Africa: 13
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 6
Portugal: 4
South Asia & Southeast Asia: 19
Spain: 7
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 223
United States: 107

*ตัวเลขคาดการณ์เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

SocINDEX with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 901 ฉบับ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

SocINDEX with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 3,003 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,873 รายการจากที่ได้กล่าวไป