การสื่อสาร และ สื่อมวลชน

ฐานข้อมูลการวิจัย

Business Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Business Source Ultimate สนับสนุนนักศึกษาของคุณเฉกเช่นการมีแผนทางธุรกิจที่มั่นคง - ฐานข้อมูลนี้นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่ให้ข้อมูลจากในอดีต แนวโน้มในปัจจุบันของธุรกิจที่จุดประกายการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้น

Communication & Mass Media Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Communication & Mass Media Complete (CMMC) คือฐานข้อมูลการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำดัชนี และ สาระสังเขปสำหรับวารสารด้านการสื่อสารชั้นนำจำนวนมาก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาด้านสื่อ ภาษาศาสตร์ วาทศาสตร์ และวาทกรรม

Communication Abstracts

Communication Abstracts คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับการสื่อสาร และ การศึกษาด้านสื่อมวลชน มีการจัดทำดัชนี และ บทคัดย่ออย่างครอบคลุมสำหรับวารสารชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมด้านการสื่อสาร และ สาขาวิชาการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Film & Television Literature Index with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Film & Television Literature Index with Full Text คือแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยด้านภาพยนตร์ และ โทรทัศน์ นำเสนอคอลเลกชันที่ครอบคลุมสูงสุด โดยความครอบคลุมรวมถึงทรัพยากรฉบับเต็ม จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับความนิยมในการศึกษาด้านภาพยนตร์ และโทรทัศน์อย่างรอบด้าน