ฐานข้อมูลวารสารภาพยนตร์ และโทรทัศน์ที่ทรงคุณค่า

Film & Television Literature Index with Full Text มีบทความฉบับเต็มสำหรับวารสารที่ถูกใช้บ่อยใน Film & Television Literature Index มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูลนี้คือ 23,286.53 ดอลลาร์สหรัฐ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Film & Television Literature Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 313 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากวารสารเป็นจำนวนมาก

นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้ว Film & Television Literature Index with Full Text ยังประกอบไปด้วย หลากหลาย บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1914 และรูปภาพมากกว่า 65,000 ภาพจาก MPTV Image Archive

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Film & Television Literature Index with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 281 ฉบับ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 150 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่รวมถึง

  • ภาพยนตร์
  • ทฤษฎีภาพยนตร์ และ โทรทัศน์
  • การสงวนรักษา และ การฟื้นฟู
  • การผลิต
  • บทวิจารณ์
  • การเขียนบทภาพยนตร์
  • ด้านเทคนิคต่างๆ
Quote

Film & Television Literature Index with Full Text นำเสนอทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ และ มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาภาพยนตร์ขั้นสูง เป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการศึกษาขั้นสูง, ในระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตในทางภาพยนตร์ โทรทัศน์

Choice Magazine