มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Academic Search Ultimate: $3,506,849.44
Academic Search Complete: $2,911,244.86
Academic Search Premier: $2,468,086.36
Academic Search Elite: $967,592.52

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Academic Search Ultimate ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4,323 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลการวิจัยแบบสหสาขาวิชาที่คุณภาพดีที่สุดในโลก—ในที่นี้มีการขยายเนื้อหาสู่ระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Greece
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 186
Canada: 175
Central & Eastern Europe: 888
China, Hong Kong & Taiwan: 174
France, French Belgium & Romandy: 91
Germany, Austria & German Switzerland: 801
Greece: 27
Italy & Italian Switzerland: 292
Japan: 90
Korea: 85
Latin America & the Caribbean: 879
Middle East & North Africa: 743
Netherlands & Flanders: 230
Nordic Countries: 88
Portugal: 60
South Asia & Southeast Asia: 561
Spain: 198
Sub-Saharan Africa: 143
United Kingdom & Ireland: 2,038
United States: 1,762
Australia & New Zealand: 89
Canada: 105
Central & Eastern Europe: 439
China, Hong Kong & Taiwan: 46
France, French Belgium & Romandy: 19
Germany, Austria & German Switzerland: 427
Greece: 11
Italy & Italian Switzerland: 89
Japan: 21
Korea: 14
Latin America & the Caribbean: 451
Middle East & North Africa: 329
Netherlands & Flanders: 150
Nordic Countries: 35
Portugal: 22
South Asia & Southeast Asia: 334
Spain: 76
Sub-Saharan Africa: 70
United Kingdom & Ireland: 1,708
United States: 1,368
Australia & New Zealand: 38
Canada: 67
Central & Eastern Europe: 120
China, Hong Kong & Taiwan: 16
France, French Belgium & Romandy: 7
Germany, Austria & German Switzerland: 288
Greece: 2
Italy & Italian Switzerland: 17
Japan: 2
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 87
Middle East & North Africa: 73
Netherlands & Flanders: 107
Nordic Countries: 17
Portugal: 6
South Asia & Southeast Asia: 132
Spain: 10
Sub-Saharan Africa: 24
United Kingdom & Ireland: 1,156
United States: 785
Australia & New Zealand: 20
Canada: 40
Central & Eastern Europe: 37
China, Hong Kong & Taiwan: 8
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 102
Greece: 0
Italy & Italian Switzerland: 9
Japan: 1
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 31
Middle East & North Africa: 14
Netherlands & Flanders: 37
Nordic Countries: 3
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 15
United Kingdom & Ireland: 527
United States: 478

ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

Academic Search Ultimate ให้ความครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาการศึกษา

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Academic Search Ultimate นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Academic Search Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,396 รายการ

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Academic Search Ultimate ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม