รัฐศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

International Political Science Abstracts

International Political Science Abstracts (IPSA), จัดทำโดย International Political Science Association นำเสนอบทคัดย่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร และหนังสือรายปีจากทั่วโลก

International Security & Counter-Terrorism Reference Center   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

International Security & Counter Terrorism Reference Center คือฐานข้อมูลข่าวกรองขั้นสุดสำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัย และภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ และนักวิจัยด้านความปลอดภัย โดยนำเสนอบทความฉบับเต็ม ฟีดข่าว รายงาน หนังสือ และบทสรุป ที่ครอบคลุมความขัดแย้งในภูมิภาค การก่อการร้าย ความมั่นคงภายในประเทศ และตัวเลือกการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

National Review Magazine Archive

National Review Archive นำเสนอการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และข้อความฉบับเต็มสำหรับนิตยสารย้อนหลังไปตั้งแต่ฉบับแรกในปี 1955.  National Review คือวารสารแสดงความคิดเห็นที่สำคัญของชาวอเมริกัน และให้ความเห็นจากบรรณาธิการที่มีเหตุผลดีเกี่ยวกับประเด็นสำคัญแก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง  

The New Republic Magazine Archive

The New Republic Magazine Archive คือคอลเล็กชันดิจิทัลของนิตยสารทางด้านความคิดทางการเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆที่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1914 นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็ม การจัดทำดัชนี และการจัดทำบทคัดย่อ โดยเอกสารนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิจัยด้านการเมืองของอเมริกา นโยบายการต่างประเทศ วัฒนธรรม และศิลปะต่างๆ