EBSCO Discovery Service: แพลตฟอร์มการวิจัยในองค์กร

EBSCO Discovery Service คือแพลตฟอร์มการสืบค้นขั้นสูงที่ช่วยให้พนักงานของคุณสืบค้นทรัพยากร และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทของคุณได้ง่ายขึ้น  

เทคโนโลยีการสืบค้น

ผลการสืบค้นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Discovery Service ไม่มีอคติต่อเนื้อหาจากผู้ให้บริการรายใด ผลการสืบค้นจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดย:

  1. จับคู่หัวเรื่องกับคำศัพท์ที่ควบคุม
  2. จับคู่เมื่อตรงกับชื่อบทความ
  3. จับคู่กับคำหลักของผู้แต่ง
  4. จับคู่กับคำหลักภายในบทคัดย่อ
  5. จับคู่คำหลักในข้อความฉบับเต็ม

EDS จัดอันดับความเกี่ยวข้องอย่างไร

  • Recency/currency — - เนื้อหาที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้จะได้รับคะแนนความเกี่ยวข้องที่สูงกว่า
  • Document type - ตัวอย่างเช่น บทความจะถูกกำหนดให้มีคะแนนมากกว่าบทวิจารณ์หนังสือ
  • Document length - เอกสารที่มีความยาวมากกว่าจะมีคุณค่ามากกว่า

คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นกับ EDS แล้วหรือยัง?

ดูว่า EDS สามารถทำอะไรให้กับบริษัทของคุณได้บ้าง

เป็นลูกค้า EDS อยู่แล้ว?

ค้นหาบทเรียน คำแนะนำผู้ใช้ และ อื่นๆ