หุ้นส่วนด้านเทคโนโลยี

เราทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานห้องสมุดรวมถึงขั้นตอนการใช้งาน

 • การควบรวมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS)

  เราร่วมมือกับผู้ให้บริการ ILS เชิงพาณิชย์ และ โอเพ่นซอร์ส รายใหญ่ทั้งหมด เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่เป็นนวัตกรรมใหม่

 • การยืนยันตัวตนและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดของคุณด้วยเทคโนโลยีการลงชื่อเพียงครั้งเดียวจาก EBSCO และ OpenAthens

 • การรวมระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS)

  เชื่อมต่อฐานข้อมูลของ EBSCO, e-books และ แหล่งทรัพยากรดิจิตอลอื่น ๆ ลงใน LMS ของคุณด้วย Curriculum Builder สำหรับ Blackboard, Moodle, Canvas และอื่น ๆ

 • ความร่วมมือและการแบ่งปัน

  ในขณะที่ห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง EBSCO เอง ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเนื้อหาของห้องสมุด ช่วยเปิดใช้งาน ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมเสนอความยืดหยุ่น และ ทางเลือกให้แก่ห้องสมุด ดูนโยบายความร่วมมือแบบเปิดของเรา

 • การผสานของ Electronic Health Records (EHR)

  ผลิตภัณฑ์ของ EBSCO Clinical Decisions ได้แก่ DynaMed สามารถรวมกับระบบ EHR ของคุณเพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงเนื้อหาเชิงประจักษ์ ณ จุดที่ให้การรักษาได้

 • การวิจัยผู้ใช้

  เราร่วมมือกับห้องสมุดเพื่อดำเนินการวิจัยผู้ใช้ การทำงานร่วมกันทำให้เราเข้าใจความต้องการ และ พฤติกรรมของผู้ใช้ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือในกลุ่มเทคโนโลยีแบบเปิด

FOLIO LSP

ความร่วมมือแบบเปิดเพื่อกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีห้องสมุด

มูลนิธิสำหรับห้องสมุดแบบเปิด (Open Library Foundation)

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดในห้องสมุด

Koha & Evergreen ILS

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโซลูชัน และ นวัตกรรมการจัดการห้องสมุดที่ยืดหยุ่น

Blacklight & VuFind

การสร้างประสบการณ์การสืบค้นที่หลากหลายและเชื่อถือได้ ซึ่งคุณกำหนดเอง และ สามารถต่อขยายได้

Image
ebsco trusted publishers web image

การเป็นพันธมิตรกับสำนักพิมพ์ และผู้ให้บริการที่เนื้อหาที่น่าเชื่อถือที่สุด

 • สำนักพิมพ์ชั้นนำ และ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมากมาย
 • ดัชนีหัวเรื่องชั้นนำเช่น CINAHL, Inspec, MEDLINE, APA PsycInfo
 • ผู้ให้บริการ e-book และ ตัวแทนจัดหาวารสาร/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ให้บริการฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อความฉบับเต็ม
 • สำนักพิมพ์ที่ให้บริการแบบเปิด และ แหล่งข้อมูลแบบเปิด
 • แพลตฟอร์มการพัฒนาคอลเลกชันเช่น Mackin และ OASIS
Image
ebsco trusted publishers web image

ต้องการเรียนรู้ว่าพันธมิตรของ EBSCO ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และ ทรัพยากรได้อย่างไร?