เหตุใดจึงควรบอกรับคอลเลคชั่น EBSCO eBooks?

 • ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการได้หนังสือ e-book ด้านธุรกิจจำนวนมาก
 • คัดสรรโดยบรรณารักษ์พัฒนาคอลเลกชันของ EBSCO
 • เข้าใช้งานได้โดยไม้จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่มีการเทิร์นอเวย์
 • เพิ่ม e-book ใหม่เป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสบการณ์การสืบค้น และการอ่าน
 • ได้รับบันทึก MARC Records
 • รองรับการตัดสินใจซื้อด้วยข้อมูลการใช้งาน และรายงานต่างๆ
 • จัดการ EBSCO eBooks ได้อย่างง่ายดายผ่าน EBSCO eBook Manager
ebooks businesscore collection D team leadership cover image
3D Team Leadership: A New Approach for Complex Teams
ebooks businesscore collection getting to yes cover image
Getting to "Yes And": The Art of Business Improv
ebooks businesscore collection lead and disrupt cover image
Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator's Dilemma

เข้าถึง E-Books ในหัวข้อธุรกิจมากมาย:

 • การสื่อสารทางธุรกิจ
 • การเงินและการบัญชี
 • ธุรกิจสีเขียว
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ความเป็นผู้นำและการจัดการ
 • การตลาด
 • การควบรวมกิจการ
 • การจัดการโครงการ
 • การขาย
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์

สำนักพิมพ์ชั้นนำ และ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมากมาย รวมถึง:

 • AMACOM
 • Ashgate
 • ASTD
 • Career Press
 • Greenwood
 • Harvard University Press
 • HRD Press
 • John Wiley & Sons
 • MIT Press
 • Sage