เหตุใดจึงควรบอกรับคอลเลคชั่น EBSCO eBooks?

 • ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการได้หนังสือ e-book ด้านวิศวกรรมจำนวนมาก
 • คัดสรรโดยบรรณารักษ์พัฒนาคอลเลกชันของ EBSCO
 • เข้าใช้งานได้โดยไม้จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่มีการเทิร์นอเวย์
 • เพิ่ม e-book ใหม่เป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ให้ประสบการณ์การสืบค้น และการอ่านที่ดีที่สุด
 • รองรับการตัดสินใจซื้อด้วยข้อมูลการใช้งาน และรายงานต่างๆ
 • มีบันทึก MARC records
 • จัดการ EBSCO eBooks ได้อย่างง่ายดายผ่าน EBSCO eBook Manager
ebooks engineeringcore collection advanced vibration controlling techniques cover image
Advanced Vibration Controlling Techniques
ebooks engineeringcore collection frequency measurement technology cover image
Frequency Measurement Technology
ebooks engineeringcore collection liquid metals and alloys cover image
Liquid Metals and Alloys: From Structure to Industrial Applications

เข้าถึง E-Books ในหัวข้อทางวิศวกรรมได้มากมาย:

 • วิศวกรรมเคมี และชีวเคมี
 • วิศวกรรมโยธา และการก่อสร้าง
 • วิทยาศาสตร์โลก และการเกษตร
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการอุตสาหกรรม
 • การผลิต/วัสดุ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมการแพทย์/ชีวการแพทย์/เภสัชวิทยา
 • วิศวกรรมเหมืองแร่/โลหะวิทยา
 • ฟิสิกส์

สำนักพิมพ์ทางการค้าชั้นนำ รวมถึงสมาคมและองค์กรวิชาชีพชั้นนำ ได้แก่:

 • Artech House Publishers
 • ASM International
 • Elsevier
 • Fairmont Press
 • John Wiley & Sons
 • Smithers Rapra Technology
 • Trans Tech Publications
 • World Scientific