แหล่งข้อมูลทางวิชาการของยุโรปกลางและตะวันออก (CEEAS) มีเนื้อหาหลายภาษาซึ่งเป็นตัวแทนของ 40 ภาษา

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • มนุษยศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • กฏหมาย
 • วรรณคดี
 • เวชศาสตร์
 • การเมือง
 • สังคมศาสตร์
 • ต้นกำเนิด