การศึกษาวัฒนธรรม และ ท้องถิ่น

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Arab World Research Source: Al Masdar   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Arab World Research Source: Al Masdar คือฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์สำหรับการศึกษาภาษาอาหรับ การศึกษาในตะวันออกกลาง และอิสลามศึกษา เนื้อหาในฐานข้อมูลนี้มีทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และรวมเอาบทคัดย่อที่เป็นภาษาอาหรับไว้ด้วย (ถ้าหากมี)

แหล่งวิชาการยุโรปกลางและตะวันออก (CEEAS)   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) เป็นฐานข้อมูลการวิจัยของวารสารวิชาการฉบับเต็มซึ่งตีพิมพ์ในประเทศยุโรปกลางและตะวันออก ฐานข้อมูลแบบสหวิทยาการและหลายภาษานี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ STEM และกฎหมาย

Jewish Studies Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Jewish Studies Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มที่นำเสนอมุมมองแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับอารยธรรมชาวยิวตั้งแต่ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีสิ่งพิมพ์หลายร้อยฉบับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาวยิว รวมถึงวารสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือ เอกสาร ชีวประวัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

LGBTQ+ Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

LGBTQ+ Source คือฐานข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ LGBTQ+ โดยนำเสนอสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มสำหรับ LGBTQ+ ทั้งทางวิชาการและยอดนิยม รวมถึงแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น เอกสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีอรรถาภิธานเฉพาะของ LGBTQ+ ที่มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายพันคำ

Sociology Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มากกว่าฐานข้อมูลด้านสังคมวิทยาอื่นๆ Sociology Source Ultimate มีสื่อที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาด้านพฤติกรรมทางสังคม และการปฏิสัมพันธ์

The Belt and Road Initiative Reference Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

The Belt and Road Initiative Reference Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ไม่มีใครเหมือน ที่ซึ่งสนับสนุนโครงการริเริ่ม the Belt and Road ประกอบไปด้วยวารสารวิชาการหลายพันฉบับจากหลากหลายประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงแนวโน้มทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านการวิจัย และโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มนี้