Engineering Source

Engineering Source คือฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับมืออาชีพ และ นักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้ารวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย   

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML
เนื้อหา: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง

  • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,500 รายการ
  • การจัดทำดัชนีแบบครอบคลุมสำหรับสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,000 รายการ

สาขาวิชาวิศวกรรมที่ครอบคลุมถึงประกอบไปด้วย:

  • การบินและอวกาศ
  • ชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • ซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมโครงสร้าง

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

Engineering Source ให้การจัดทำดัชนีที่ไม่มีใครเหมือน และ ครอบคลุมข้อมูลฉบับเต็มสำหรับวารสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมีเอกสาร หนังสือ เอกสารการประชุม และ การดำเนินการ ที่เน้นด้านวิศวกรรม

แหล่งข้อมูลนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพในทุกระดับของวิศวกรรมรวมถึงการวิจัย การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ และ ซัพพลายเชน

คุณอาจสนใจ: