เทคโนโลยี และ วิศวกรรม

ฐานข้อมูลการวิจัย

Applied Science & Technology Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Applied Science & Technology Full Text คือฐานข้อมูลการวิจัยพื้นฐานที่ให้การเข้าถึงวารสารฉบับเต็มที่ครอบคลุมสาขาวิชา STEM ที่หลากหลาย

Applied Science & Technology Index

Applied Science & Technology Index ให้บริการการจัดทำดัชนีสำหรับวารสารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคน ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่หลากหลายรวมถึงวิศวกรรมโยธา วิชาการบิน คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

Applied Science & Technology Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลนี้นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็ม และมีการจัดทำดัชนีที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่สวนศาสตร์ ไปจนถึงการบิน, เครือข่ายประสาท ไปจนถึงวิศวกรรมนิวเคลียร์

Computers & Applied Sciences Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Computers & Applied Sciences Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยที่ศึกษาผลกระทบทางธุรกิจ และสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

STM Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

STM Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) การจัดการผลิตภัณฑ์ และทีมวิศวกร ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยวารสาร นิตยสาร รายงาน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายพันรายการ เพื่อการผลักดันนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม

Textile Technology Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลฉบับเต็มนี้ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูปสิ่งทอ เดิมคือฐานข้อมูลของ Institute of Textile Technology Textile Technology Digest คือข้อมูลการติดตามความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และเทคโนโลยีย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20th

คอลเลกชัน eBook

คอลเลกชัน EBSCO eBooks ITCore Subscription Collection

ให้พนักงานเข้าถึงหนังสือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพสูง คอลเลกชัน e-book นี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอที เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ รับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คอลเลกชัน EBSCO eBooks EngineeringCore Subscription Collection

ให้พนักงานเข้าถึง e-book ด้านวิศวกรรมคุณภาพสูง คอลเลกชัน e-book นี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวิศวกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้