มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Art & Architecture Source: $82,428.91
Art & Architecture Complete: $52,814.43
Art Full Text: $21,959.27

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Art & Architecture Source ให้การดูแล จัดการ และจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 327 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Art & Architecture Source ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 386 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากวารสารเป็นจำนวนมาก

นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้ว, Art & Architecture Source ยังมีคอลเลกชันรูปภาพกว่า 63,000 ภาพจาก Picture Desk และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงวิทยานิพนธ์ศิลปะที่จัดทำดัชนีไว้ 14,000 รายการ และสำเนางานศิลปะที่ได้รับการจัดทำดัชนีกว่า 556,000 รายการ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Art & Architecture Source ประกอบไปด้วยวารสาร พร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 371 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Art & Architecture Source ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 1,115 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 779 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • ศิลปะการโฆษณา
 • วัตถุโบราณ
 • โบราณคดี
 • สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • เซรามิกส์
 • ศิลปะร่วมสมัย
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • งานฝีมือ
 • มัณฑนศิลป์
 • การวาดภาพ
 • ไฟเบอร์อาร์ต
 • ศิลปท้องถิ่น
 • ศิลปะภาพพิมพ์
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา
 • ศิลปะที่นอกเหนือจากทางตะวันตก
 • จิตรกรรม
 • การถ่ายภาพ
 • ภาพพิมพ์
 • ประติมากรรม
 • วีดีโออาร์ต