International Political Science Abstracts

International Political Science Abstracts (IPSA), จัดทำโดย International Political Science Association นำเสนอบทคัดย่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร และหนังสือรายปีจากทั่วโลก

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

เนื้อหารวมถึง

 • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (และฝรั่งเศส) ของบทความทางวิชาการในวารสารมากกว่า 900 ฉบับ  
 • บทคัดย่อทั้งหมดตีพิมพ์ตั้งแต่International Political Science Abstracts: เล่มหนึ่ง (ปี 1951)
 • มีบันทึกเพิ่มใหม่ประมาณ 8,000 รายการในแต่ละปี
 • การจัดทำดัชนีบทวิจารณ์หนังสือที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่สำคัญ (เพิ่มใหม่ในปี 2018!)
 • การจัดทำดัชนีของงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว รวมถึงบทหนังสือ และผู้แต่ง - แหล่งข้อมูลใหม่ที่พบได้เฉพาะใน International Political Science Abstracts (ใหม่ในปี 2018!)

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • วิธีการ และ ทฤษฎีทางการเมือง
 • นักคิด และ ความคิดทางการเมือง
 • สถาบันการปกครอง และ การบริหาร
 • กระบวนการทางการเมือง
 • ภาคี
 • การเลือกตั้ง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • นโยบายการต่างประเทศ

IPSA เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานในสาขารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมือง จิตวิทยาการเมือง การสื่อสารทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การศึกษาความขัดแย้ง การศึกษาชาติพันธุ์ และสาขาที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ความครอบคลุมระดับโลก

IPSA เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจากทุกภูมิภาคทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (และฝรั่งเศส) สำหรับวารสารที่ตีพิมพ์ในภาษาต่าง เช่นภาษาอาหรับ ภาษาอูรดู รวมถึงวารสารที่ตีพิมพ์ในภาษาจีน ญี่ปุ่น อาหรับ รัสเซีย เยอรมนี ภาษาสเปน และภาษาต่างๆที่อยู่ในแถบนอร์ดิก

เนื้อหาเฉพาะใน EBSCO้host

จากข้อมูลเกือบ 400,000 รายการที่อยู่ใน International Political Science Abstracts เกือบครึ่งหนึ่งมีให้บริการเฉพาะใน EBSCO้host. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทคัดย่อทั้งหมดที่เผยแพร่ตั้งแต่ เล่มที่หนึ่ง (ปี 1951) รวมถึงบันทึกใหม่ๆอีกประมาณ 8,000 รายการที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละปี  

การเชื่อมโยงไปยังข้อความฉบับเต็ม

IPSA ช่วยเติมเต็ม Academic Search Ultimate และ Political Science Complete และผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังชื่อเรื่องฉบับเต็มอีกหลายร้อยรายการในฐานข้อมูลเหล่านั้นจากรายการผลลัพธ์การสืบค้น