Archiv časopisů obsahuje:

 • Nehodnotící anglické (a francouzské) abstrakty odborných článků
 • Všechny abstrakty publikované od vydání International Political Science Abstracts, svazek první (1951)
 • Indexování recenzovaných knih publikovaných ve významných vědeckých časopisech
 • Indexování editovaných prací, včetně kapitol a autorů - nový zdroj, který lze nalézt pouze v International Political Science Abstracts

IPSA je vynikajícím nástrojem pro studium a výzkum v politologii, politické sociologii, politické psychologii, politické komunikaci, mezinárodních vztazích, mezinárodním právu, lidských právech, etnologii a dalších souvisejících tématech.

Globální pokrytí

IPSA je vynikajícím zdrojem, který poskytuje rychlý přístup k vědeckým publikacím ze všech oblastí světa. Obsahuje anglické a francouzské abstrakty časopisů, které jsou vydávány v různých jazycích, včetně němčiny, španělštiny, čínštiny, japonštiny, arabštiny, ruštiny a skandinávských jazyků.

Odkazy na plné texty

IPSA doplňuje databáze Academic Search Ultimate a Political Science Complete a vyhledávače mohou ze seznamu výsledků odkazovat na stovky plnotextových titulů v těchto databázích.

Předmětové pokrytí:

 • Politická teorie a metody
 • Političtí vůdci a jejich myšlenky
 • Vládní a správní orgány
 • Politické procesy
 • Politické strany
 • Volby
 • Mezinárodní vztahy
 • Zahraniční politika
Quote