Isabel Symptom Checker

Isabel Symptom Checker เครื่องมือเฉพาะและทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ในด้านการดูแลสุขภาพเครือข่ายของคุณ ดัดแปลงมาจากเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจวินิจฉัยของมืออาชีพจาก Isabel, Isabel Symptom Checker มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย และผู้บริโภค

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งผู้ป่วย และผู้บริโภค

ด้วยความช่วยเหลือ และความซับซ้อนของ Isabel Symptom Checker และ การรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์Health Library ,ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับอาการ และโรคได้ทันที ผู้ใช้สามารถป้อนอาการโดยใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน, สิ่งนี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยในการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ใช้ Isabel Symptom Checker เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย

  • ให้ผู้ป่วย และผู้บริโภคเชื่อมต่อกับระบบของคุณโดยการให้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  • แนะนำผู้ป่วยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับผู้ให้บริการของคุณ
  • นำพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ และแพทย์ที่เหมาะสมของคุณผ่านลิงก์ในเครื่องมือตรวจสอบอาการ (symptom checker).
  • เชื่อมโยงผู้ป่วย และผู้บริโภคด้วยเนื้อหาสำหรับผู้ป่วยของคุณเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพวกเขา
  • รวมผลการตรวจสอบอาการและ Triage ไว้ในกลยุทธ์ก่อนการเยี่ยมของคุณ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมผู้ป่วย

ผสานรวมและสร้างแบรนด์ให้เป็นระบบของคุณเองได้อย่างง่ายดาย

Isabel Symptom Checker สามารถรวมเข้ากับเว็บไซต์สำหรับผู้บริโภค และพอร์ทัลผู้ป่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย แถมยังสามารถขึ้นแบรนด์ของคุณเองโดยใช้ความสามารถในการรวม API ที่สมบูรณ์

คุณอาจสนใจ: