แหล่งข้อมูลหลากหลายมิติ และเป็นระดับโลก สำหรับนักวิจัยด้านดนตรี

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text นำเสนอเนื้อหาจากกว่า 45 ประเทศและเผยแพร่ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ความครอบคลุมส่วนใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ฉบับแรกของวารสาร และมีเนื้อหาแบบเต็มเล่มสำหรับทุกชื่อที่รวมอยู่ด้วย

นอกจากบทความทางวิชาการและบทวิจารณ์แล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังประกอบไปด้วยข่าวมรณกรรม บทบรรณาธิการ จดหมายโต้ตอบ โฆษณา รายการข่าว และอื่นๆ

เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และตรงประเด็นสำหรับการวิจัยด้านดนตรี

โดยผ่านคอลเลคชันสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องที่สุด รวมถึงวารสารที่หาไม่ได้จากแหล่งออนไลน์อื่นๆ, แหล่งข้อมูลนี้ให้ทั้งความครอบคลุมเฉพาะด้านเกี่ยวกับดนตรี และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • ดนตรีวิทยา
 • ชาติพันธุ์วิทยา
 • ทฤษฎี
 • เครื่องคนตรี
 • การเรียนการสอน
 • การแสดง
 • และหัวข้อดนตรีอื่น ๆ

  เนื้อหาในหลากหลายภาษารวมถึง

  • แอฟริกัน
  • บอสเนีย
  • คาตาลัน
  • จีน
  • โครเอเชีย
  • เช็ก
  • ดัตช์
  • อังกฤษ
  • เอสโตเนีย
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • กรีก
  • ฮังการี
  • อิตาลี
  • ญี่ปุ่น
  • เกาหลี
  • ละติน
  • ลิทัวเนีย
  • โปลิช
  • โปรตุกีส
  • รัสเซียน
  • เซอร์เบียน
  • สโลวัก
  • สโลวีน
  • สแปนิช
  • สวีดิช
  • ตุรกีช

  รวมถึงเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ของ RILM Abstracts of Music Literature ในรูปแบบบรรณานุกรม และดัชนี

  RILM Abstracts of Music Literature ยังคงเป็นฐานข้อมูลที่ให้ความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องของสิ่งพิมพ์ของดนตรีจากทั่วโลก และใน 140 ภาษาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน

  ฐานข้อมูลนี้มีระเบียนบรรณานุกรมเกือบล้านครึ่ง รวมถึงการจัดทำดัชนีคำศัพท์เชิงลึกที่ควบคุมและข้อความนามธรรมโดยละเอียด โดยมีชื่อเรื่องทั้งในภาษาต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ การรายงานข่าวระหว่างประเทศในวงกว้าง และบทคัดย่อที่กระชับของ RILM ทำให้ฐานข้อมูลนี้แตกต่างจากเนื้อหาเพื่ออ้างอิงด้านคนตรีอื่นๆ กล่าวได้ว่าไม่มีแหล่งข้อมูลด้านดนตรีออนไลน์ใดๆ ที่มีการจัดทำดัชนีและให้ความครอบคลุมเนื้อหาฉบับเต็มที่เทียบเคียงได้

  ประเภทเนื้อหาที่จัดทำดัชนี ได้แก่

  • หนังสือ และ Monographs
  • บรรณานุกรม
  • แคตตาล็อก
  • ดนตรีฉบับ Critical editions
  • สื่อดิจิทัล
  • วิทยานิพนธ์
  • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
  • คอลเลกชันเรียงความ
  • การบันทึกชาติพันธุ์วิทยา
  • ภาพยนตร์ และ วิดีโอ
  • Iconographies
  • เอกสารอ้างอิง
  • บทวิจารณ์
  • การบันทึกเสียง
  • ภาพวาดทางเทคนิคของเครื่องดนตรี

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ RILM สำหรับรายชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ใน RILM Abstracts of Music Literature with Full Text