Zoological Record

จัดทำโดย Web of Science Group, Zoological Record คือฐานข้อมูลด้านชีววิทยาของสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นับเป็นเอกสารอ้างอิงทางอนุกรมวิธานชั้นนำของโลก และมีการรายงานย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1864 โดยถูกใช้เป็นทะเบียนรายชื่อสัตว์อย่างไม่เป็นทางการของโลก มานานแล้ว
ด้วยความครอบคลุมที่กว้างขวาง ตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงอนุกรมวิธาน และวิทยาศาสตร์ด้านสัตวแพทย์

ขอราคา

ประโยชน์หลักสำหรับนักวิจัย

  • สามารถกำหนดการสืบค้น และ ให้คำอธิบายแก่สัตว์ในวรรณกรรมที่ตีพิมพ์
  • ติดตามงานวิจัยในสาขาที่สำคัญต่างๆ เช่นความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และ การอนุรักษ์สัตว์ป่า
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการจำแนกประเภท และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  • ตรวจสอบคำอธิบายสายพันธุ์ใหม่
  • การระบุผู้ทำงานร่วมกันที่มีศักยภาพ ด้วยบันทึกการอ้างอิงที่สำคัญ
  • รวมการสร้าง การค้นหา การเขียน และบรรณานุกรมไว้ในขั้นตอนเดียวที่ซึ่งให้ความคล่องตัวสูงสุด

ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ  

สืบค้นข้อมูลในทุกแง่มุมด้านชีววิทยาของสัตว์ บรรพชีวินวิทยา และสัตววิทยา โดยเน้นที่ชีววิทยาตามธรรมชาติของสัตว์ (fossil, recent, whole animal, behavioral, environmental, and cellular studies).

ข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1864

ติดตามข้อมูลที่สำคัญมากว่า 150 ปี ค้นหาข้อมูลสนับสนุน หรือหักล้างข้อมูลที่คุณต้องการได้ มีการเพิ่มเงื่อนไขการจัดทำดัชนี และฟังก์ชันการสืบค้นที่ทันสมัยลงในไฟล์ย้อนหลังรุ่นเก่าเพื่อให้การสืบค้นของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม โดย backfiles ที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถทำการสืบค้นได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งติดตามเทรนด์ต่างๆได้มากขึ้น

ความครอบคลุม 

ครอบคลุมรายการโทรทัศน์กว่า 4,500 รายการ รวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกมากมายเช่นหนังสือ รายงาน และการประชุมต่างๆ ทุกรายการทรัพยากรที่รวมอยู่ใน Zoological Record อยู่ภายใต้มาตรฐานระดับสูงของกระบวนการประเมิน ตามวัตถุประสงค์ในการกำจัดข้อมูลส่วนเกิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความหมาย และทันท่วงที

นำเสนอข้อมูลในอดีตในรูปแบบที่ทันสมัย  

ในปี 1864 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับ Zoological Society of London และ British Museum ได้ก่อตั้ง Zoological Record ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน และเมื่อนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆในชุมชนวิทยาศาสตร์เริ่มใช้แหล่งข้อมูลนี้ เนื้อหาก็ได้ถูกขยายออกไป และ Zoological Society of London จึงได้รับหน้าที่ในการตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ในปี 1886

โดยในปี 1980, Zoological Society และ BioSciences Information Service ofBiological Abstracts (BIOSIS) ได้ร่วมมือกันจัดทำ และเผยแพร่ Zoological Record และในปัจจุบัน BIOSIS (ส่วนหนึ่งของ Web of Science Group) ก็ได้กลายมาเป็นผู้จัดพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว

เป็นเวลานานหลายปีที่ Zoological Record ได้ขยับขยาย และปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ โดยในปัจจุบัน ฐานข้อมูลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำ และให้ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับการหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตววิทยา

ในฐานะฐานข้อมูลบรรณานุกรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, Zoological Record ได้นำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร: ในการเข้าถึงคำอธิบายแบบดั้งเดิมของสัตว์สายพันธุ์ใหม่จากกว่า 150 ปี ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงระบบการตั้งชื่อทั้งหมด Zoological Record ครอบคลุมเนื้อหาในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมด รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ และฟอสซิล ที่ซึ่งทำให้เป็นแหล่งกับเก็บชื่อสัตว์หลัก คอลเลกชัน Zoological Record ฉบับเต็ม มีทั้งคลีงเก็บข้อมูล และข้อมูลปัจจุบัน ในที่เดียวในรูปแบบเป็นดิจิทัล และมีการจัดทำดัชนีใหม่ด้วยคำศัพท์ที่ทันสมัย ที่สามารถสืบค้นอย่างทั่วถึง และทำการเชื่อมโยงได้