ชีววิทยา และ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

MEDLINE Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

MEDLINE Ultimate ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทาการแพทย์ ได้เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเนื้อหาจากวารสารชีวการแพทย์ชั้นนำมากมาย และให้ความครอบคลุมวารสารนานาชาติมากกว่าฐานข้อมูล MEDLINE อื่นๆ