Araştırma & Geliştirme

Araştırma Veri Tabanları

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Tam Metin

Applied Science & Technology Source Ultimate, STEM öğrencilerine ve araştırmacılarına başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Çok çeşitli bilim ve teknoloji konularının yanı sıra yeni teknolojilerin ticari ve sosyal etkilerini kapsar.

BIOSIS Previews

Web of Science Group tarafından üretilen BIOSIS Previews®, yaşam bilimleri ve dergilerden, toplantılardan, kitaplardan ve patentlerden sağlanan biyomedikal araştırmalar için hazırlanan kapsamlı bir indekstir. Veri tabanı klinik öncesi ve deneysel araştırmaları, yöntemleri ve enstrümantasyonu, hayvan çalışmalarını ve daha fazlasını kapsamaktadır. BIOSIS indekslemesini ve gelişmiş MeSH hastalık terimlerini içerir.

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition   ·  Tam Metin

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition biyofarmasötik, tıbbi cihaz imalatı, biyogenetik ve halk sağlığı sektörlerindeki yöneticilere ve klinik araştırmacılara binlerce tam metin biyomedikal dergi sunmaktadır. Tam metin dergilerin birçoğu Embase veya BIOSIS içerisinde indekslenmektedir. 

CAB Abstracts

CABI tarafından üretilen CAB Abstracts, İngilizce özetler içeren önde gelen bir bilgi hizmetidir ve dünya çapındaki uygulamalı yaşam bilimleri literatürüne erişim sağlar.

Cochrane Collection Plus

Bu koleksiyon, sadece sağlık çalışanları ve hastalar için değil, aynı zamanda tıp mesleğinin tüm düzeylerinde araştırma, öğretim, finansman ve yönetimden sorumlu olanlar kişiler için yüksek kaliteli sağlık verileri sağlayan önemli bir kaynaktır.

Energy & Power Source   ·  Tam Metin

Energy & Power Source enerji ve güç endüstrisi için tasarlanmış önde gelen bir tam metin veri tabanıdır. Petrol, doğal gaz, elektrik, kömür, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiye odaklanan en iyi akademik ve popüler dergilere erişim sağlar. Aynı zamanda dünya çapındaki en iyi endüstri oyuncularının karşılaştırmalarını ve en iyi uygulamalarını içerir.

Engineering Source   ·  Tam Metin

Engineering Source biyomedikal, inşaat, elektrik, makine, çevre ve yazılım dahil olmak üzere tüm mühendislik disiplinlerindeki profesyoneller ve araştırmacılar için hazırlanmış önde gelen bir veri tabanıdır. Tam metin yüzlerce akademik ve popüler mühendislik dergisinin ve ticari yayınların yanı sıra kitaplar, konferans bildirileri ve daha fazlasını içerir.   

FSTA with Full Text   ·  Tam Metin

FSTA with Full Text gıda, içecek ve beslenme ile ilgili bilimsel ve teknolojik literatürü kapsayan özelleşmiş bir tam metin veri tabanıdır. Veri tabanı, sürekli öğrenme ve gelişme taahhüdü ve bilimsel bütünlük, doğruluk ve mükemmellik konusunda üne sahip, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan IFIS bünyesindeki uzmanlardan oluşan bir ekiple iş birliği içinde üretilir.

Food Science Source   ·  Tam Metin

Food Science Source gıda endüstrisinin araştırma ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir tam metin veri tabanıdır. Yüzlerce tam metin akademik ve popüler dergi, monografi ve ticari yayının yanı sıra zengin bir gıda endüstrisi ve pazar raporları içeriği sunar. Konular arasında gıda işleme, güvenlik, servis, nakliye ve inovasyon bulunmaktadır.

Inspec

The Institution of Engineering and Technology (IET) tarafından oluşturulan bu önde gelen bibliyografik veri tabanı, fizik, elektrik mühendisliği, elektronik, iletişim, kontrol mühendisliği, bilgi işlem, bilgi teknolojisi, imalat, üretim ve makine mühendisliği konularında dünya çapındaki bilimsel ve teknik belgeler için özetler ve indeksleme sağlar.

International Pharmaceutical Abstracts

Web of Science Group tarafından üretilen bu kapsamlı veri tabanı, dünya çapında yayımlanan farmasötik bilimler ve tıp dergileri için indeksleme ve özetler sunmaktadır. Günümüzün sağlıkla ilgili ilaç literatürünü takip etmek isteyen herkes için temel bir kaynaktır.

MEDLINE Complete   ·  Tam Metin

MEDLINE Complete biyomedikal ve sağlık dergileri içeren önde gelen bir tam metin veri tabanıdır ve baştan sona indeksleme ile en iyi binlerce tıp dergisine tam metin erişim sağlar. Hekimler, hemşireler, sağlık uzmanları ve araştırmacılar için temel bir araştırma aracıdır.

Sustainability Reference Center   ·  Tam Metin

Sustainability Reference Center, çevre yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve federal bazda, eyalet bazında ve yerel bazda düzenlemeler dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm yönlerini kapsayan güçlü bir tam metin veri tabanıdır. Tam metin akademik ve popüler dergiler, kitaplar ve ticari yayınların yanı sıra sürdürülebilirlik inisiyatifi yönetimi için uzman analizleri, ölçütler ve en iyi uygulamaları içerir.

Sustainability Watch   ·  Tam Metin

"İnsanlar - Gezegen - Kâr" kavramına odaklanan bu kaynak, sürdürülebilirlikle ilgili temel gelişmelerin özetlerini sunar. EBSCO tarafından geliştirilen kanıtlanmış bir kanıta dayalı literatür izleme metodolojisini kullanan bu veri tabanı, dinamik sürdürülebilirlik alanında güçlü bir yönetici karar destek aracıdır.

Textile Technology Complete   ·  Tam Metin

Bu tam metin veri tabanı, tekstil üretimi ve işlemesinin bilimsel ve teknolojik yönlerini kapsar. Önceden Institute of Textile Technology tarafından üretilen Textile Technology Digest, tekstil bilimi ve teknolojisindeki bilgi birikiminin izini 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar sürmektedir.