Výzkum a vývoj

Odborné databáze

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Plný text

Applied Science & Technology Source Ultimate poskytuje studentům a výzkumníkům přírodovědných oborů relevantní informace k dosažení lepších výsledků odborné práce. Databáze pokrývá širokou škálu vědeckých a technologických témat. Využijí ji i výzkumníci, kteří se věnují ekonomickým a sociálním dopadům využitá nových technologií.

BIOSIS Preview

BIOSIS Preview® z produkce Web of Science Group indexuje časopisy, knihy a patenty z přírodních věd a biomedicíny. Součástí databáze je také preklinický a experimentální výzkum. BIOSIS indexace a MeSH tezaurus pro snadnější vyhledávání relevantních informací.

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition   ·  Plný text

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition poskytuje manažerům a výzkumníkům v biomedicíně přístup k tisícům odborných časopisů v plném textu. Převážná část titulů je indexována v Embase nebo BIOSIS. 

CAB Abstracts

CAB Abstracts z produkce CABI je přední bibliografická služba v anglickém jazyce, která poskytuje přístup k literatuře o aplikovaných vědách.

Cochrane Collection Plus

Tato kolekce je základním zdrojem vysoce kvalitních dat ze zdravotnictví. Využiji ji nejen poskytovatelé zdravotní péče, ale také výzkumníci, pedagogové a ti, kteří jsou zodpovědni za financování a administrativu ve zdravotnictví.

Energy & Power Source   ·  Plný text

Energy & Power Source je přední plnotextová databáze se zaměřením na energetiku. Obsahuje špičkové časopisy se zaměřením na ropu, zemní plyn, elektrickou energii, uhlí, jadernou a obnovitelnou energii. Součástí jsout také případové studie špičkových hráčů z energetického průmyslu.

Engineering Source   ·  Plný text

Engineering Source je přední databáze pro profesionály v technických oborech. Zahrnuje stovky odborných časopisů v plném textu, obchodní publikace, konferenční sborníky apod.   

FSTA with Full Text   ·  Plný text

FSTA with Full Text je specializovaná plnotextová databáze odborné literatury se zaměřením na potraviny, nápoje a výživu. Producentem databáze jsou odborníci z IFIS – neziskové organizace, která usiluje o pokrok ve vědě a výzkumu.

Food Science Source   ·  Plný text

Food Science Source je rozsáhlá plnotextová databáze podporující výzkum v potravinářském průmyslu. Zahrnuje stovky plnotextových časopisů, monografií, magazínů, odborných publikací a zpráv z potravinářského průmyslu. Tematicky pokrývá oblast zpracování a bezpečnosti potravin, služeb, logistiky a inovací v potravinářství.

Inspec

Tato přední bibliografická databáze od Institution of Engineering and Technology poskytuje abstrakty a bibliografické záznamy odborných článků z fyziky, elektrotechniky, elektroniky, počítačů, řídících technologií, výpočetní techniky, informačních technologií, výroby a strojírenství.

International Pharmaceutical Abstracts

Tato rozsáhlá databáze od Web of Science Group poskytuje indexaci a abstrakty farmaceutických a lékařských časopisů z celého světa. Je zásadní pro výzkumníky, studenty a zdravotníky, kteří se zajímají o současnou odbornou literaturu o léčivech.

MEDLINE Complete   ·  Plný text

MEDLINE Complete je přední fulltextová databáze biomedicínských a zdravotnických časopisů, která poskytuje plné texty tisíců špičkových lékařských časopisů s indexací cover-to-cover. Jedná se o základní výzkumný nástroj pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky a výzkumné pracovníky.

Sustainability Reference Center   ·  Plný text

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Zahrnuje plnotextové časopisy, knihy, odborné publikace, analýzy a případové studie.

Textile Technology Complete   ·  Plný text

Tato plnotextová databáze pokrývá vědecké a technologické aspekty výroby a zpracování textilu. Zdroj (dříve Textile Technology Digest od the Institute of Textile Technology) zahrnuje informace z textilních věd a technologií do začátku 20. století.