Výzkum a vývoj

Odborné databáze

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Plný text

Applied Science & Technology Source Ultimate poskytuje studentům STEM (science, technology, engineering and mathematics) a vědeckým pracovníkům zdroje, které potřebují k úspěšnému výzkumu. Databáze pokrývá širokou škálu vědeckých a technologických témat. Využijí ji i výzkumníci, kteří se věnují ekonomickým a sociálním dopadům nových technologií.

BIOSIS Preview

BIOSIS Previews, který vytváří skupina Web of Science Group®, je rozsáhlý index věd o živé přírodě a biomedicínského výzkumu z časopisů, setkání, knih a patentů. Databáze zahrnuje předklinický a experimentální výzkum, metody a přístrojové vybavení, studie na zvířatech a další. Zahrnuje indexování BIOSIS a rozšířené termíny MeSH.

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition   ·  Plný text

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition poskytuje manažerům a výzkumníkům v biomedicíně přístup k tisícům odborných časopisů v plném textu. Převážná část titulů je indexována v Embase nebo BIOSIS.

CAB Abstracts

CAB Abstracts, které vydává CABI, jsou přední anglicky psanou informační službou poskytující přístup ke světové literatuře z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě.

Cochrane Collection Plus

Tato kolekce je základním zdrojem vysoce kvalitních dat ze zdravotnictví. Využiji ji nejen poskytovatelé zdravotní péče, ale také výzkumníci, pedagogové a ti, kteří jsou zodpovědni za financování a administrativu ve zdravotnictví.

Engineering Source   ·  Plný text

Engineering Source je přední databáze pro profesionály v technických oborech. Zahrnuje stovky odborných časopisů v plném textu, obchodní publikace, konferenční sborníky apod.   

FSTA with Full Text   ·  Plný text

FSTA with Full Text je specializovaná plnotextová databáze odborné literatury se zaměřením na potraviny, nápoje a výživu. Vzniká ve spolupráci s týmem odborníků v rámci IFIS, neziskové organizace, která se neustále věnuje vzdělávání a rozvoji a má pověst vědecké integrity, spolehlivosti a kvality.

Food Science Source   ·  Plný text

Food Science Source je rozsáhlá plnotextová databáze podporující výzkum v potravinářském průmyslu. Zahrnuje stovky plnotextových časopisů, monografií, magazínů, odborných publikací a zpráv z potravinářského průmyslu. Tematicky pokrývá oblast zpracování a bezpečnosti potravin, služeb, logistiky a inovací v potravinářství.

Inspec

Tato přední bibliografická databáze od Institution of Engineering and Technology poskytuje abstrakty a bibliografické záznamy odborných článků z fyziky, elektrotechniky, elektroniky, počítačů, řídících technologií, výpočetní techniky, informačních technologií, výroby a strojírenství.

International Pharmaceutical Abstracts

Tato rozsáhlá databáze od Web of Science Group poskytuje indexaci a abstrakty farmaceutických a lékařských časopisů z celého světa. Je zásadní pro výzkumníky, studenty a zdravotníky, kteří se zajímají o současnou odbornou literaturu o léčivech.

MEDLINE Ultimate   ·  Plný text

MEDLINE Ultimate nabízí lékařům a výzkumným pracovníkům přístup k bezkonkurenčnímu, na důkazech založenému, recenzovanému obsahu v plném textu z prestižních biomedicínských časopisů. Zároveň poskytuje více mezinárodních časopisů než jakákoli jiná MEDLINE databáze.

Sustainability Reference Center   ·  Plný text

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Obsahuje plné texty časopisů, magazínů, knih a odborných publikací, jakož i odborné analýzy, srovnávací testy a osvědčené postupy pro řízení iniciativ v oblasti udržitelnosti.