Badania i rozwój

Naukowe bazy danych

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Pełny tekst

Applied Science & Technology Source Ultimate zapewnia studentom nauk ścisłych i naukowcom zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces. Obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny nauki i technologii, a także biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii.

BIOSIS Previews

Opracowany przez Web of Science Group, BIOSIS Previews® jest obszernym indeksem dla nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z czasopism, spotkań, książek i patentów. Baza danych obejmuje badania przedkliniczne i doświadczalne, metody i procedury, badania dot. zwierząt i inne. Obejmuje indeksację BIOSIS i rozszerzone pojęcia chorób MeSH.

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition   ·  Pełny tekst

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition dostarcza menedżerom i badaczom klinicznym z branży biofarmaceutycznej, produkcji wyrobów medycznych, biogenetyki i zdrowia publicznego tysięcy pełnotekstowych czasopism biomedycznych. Większość pełnotekstowych czasopism jest indeksowanych w Embase lub BIOSIS.

CAB Abstracts

CAB Abstracts to wiodące źródło informacji dotyczących nauk przyrodniczych, zawierające abstrakty.

Cochrane Collection Plus

Zbiór ten jest ważnym źródłem wysokiej jakości danych dotyczących zdrowia, przydatnym nie tylko dla pacjentów i świadczeniodawców, ale także dla osób odpowiedzialnych za badania, nauczanie, finansowanie i administrację w dziedzinie medycyny.

Engineering Source   ·  Pełny tekst

Engineering Source jest główną bazą danych dla specjalistów i naukowców ze wszystkich dziedzin inżynierii, w tym biomedycznych, cywilnych, elektrycznych, mechanicznych, środowiskowych i oprogramowania. W jego skład wchodzą setki pełnotekstowych czasopism inżynieryjnych, magazynów i publikacji branżowych, a także książki, referaty konferencyjne i inne.   

FSTA with Full Text   ·  Pełny tekst

FSTA with Full Text to specjalistyczna, pełnotekstowa baza danych obejmująca literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona tworzona we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która nieustannie angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości

Food Science Source   ·  Pełny tekst

Food Science Source jest obszerną, pełnotekstową bazą danych zaprojektowaną w celu wspierania potrzeb badawczych przemysłu spożywczego. Dostarcza setki pełnotekstowych czasopism, monografii, magazynów i publikacji branżowych, a także bogactwo raportów o przemyśle spożywczym i rynku. Tematy obejmują przetwarzanie żywności, bezpieczeństwo, usługi, transport i innowacje

Inspec

Stworzona przez Instytut Inżynierii i Technologii (IET) wiodąca baza danych bibliograficznych zawiera streszczenia i indeksy do światowych opracowań naukowych i technicznych z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, inżynierii kontrolnej, informatyki, produkcji i inżynierii mechanicznej.

International Pharmaceutical Abstracts

Stworzona przez Web of Science Group, ta kompleksowa baza danych zapewnia indeksowanie i streszczenia dla czasopism farmaceutycznych i medycznych publikowanych na całym świecie. Jest to źródło niezbędne dla każdego, kto chce być na bieżąco z najnowszą literaturą medyczną dotyczącą leków.

MEDLINE Ultimate   ·  Pełny tekst

MEDLINE Ultimate oferuje specjalistom medycznym i badaczom dostęp do niezrównanej, opartej na dowodach naukowych i recenzowanej zawartości pełnotekstowej z większej liczby najlepszych czasopism biomedycznych. Oferuje również więcej międzynarodowych czasopism niż jakakolwiek inna baza MEDLINE.

Sustainability Reference Center   ·  Pełny tekst

Sustainability Reference Center jest szeroką, pełnotekstową bazą danych obejmującą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzanie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz przepisy federalne, stanowe i lokalne. Obejmuje ona pełnotekstowe czasopisma, magazyny, książki i publikacje branżowe, a także analizy eksperckie, benchmarki i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.