การวิจัย และ พัฒนา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Applied Science & Technology Source Ultimate นำเสนอแหล่งข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา และ นักวิจัยด้าน STEM เพื่อความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจ และทางสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

Cochrane Collection Plus

คอลเลกชันที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ และผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับผิดชอบในการทำวิจัย การสอน การให้ทุน และการบริหารงานในทุกระดับของวิชาชีพการแพทย์

FSTA with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

FSTA with Full Text คือฐานข้อมูลเฉพาะฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม และโภชนาการต่างๆ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญภายใน IFIS ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ พัฒนา และ สร้างชื่อเสียงในด้านความสมบูรณ์ความถูกต้อง และ ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

Food Science Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Food Science Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านการวิจัยของอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยรายการ รวมถึงรายงานอุตสาหกรรมอาหาร และ รายงานตลาดมากมาย สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัย การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรม

Inspec

จัดทำโดย  Institution of Engineering and Technology (IET), ฐานข้อมูลบรรณานุกรมชั้นนำนี้ ให้บทคัดย่อ และการจัดทำดัชนีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคของโลกในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร วิศวกรรมควบคุม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล

MEDLINE Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

MEDLINE Ultimate ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทาการแพทย์ ได้เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเนื้อหาจากวารสารชีวการแพทย์ชั้นนำมากมาย และให้ความครอบคลุมวารสารนานาชาติมากกว่าฐานข้อมูล MEDLINE อื่นๆ