Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Business Source Ultimate: $1.173.433,43
Business Source Complete: $914.694,46
Business Source Premier: $667.562,53
Business Source Elite: $325.884,09

Yukarıdaki toplamlar, her bir veri tabanındaki dergi dışı içeriğin değerini içermez.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Business Source Complete, titiz bir şekilde hazırlanan açık erişim (OA) dergi içeriği ve indekslemesi sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 1.655 aktif küresel OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Uluslararası İçerik Karşılaştırması

Ülke/Bölge Bazında Aktif Tam Metin Dergi
Avustralya ve Yeni Zelanda
Kanada
Orta ve Doğu Avrupa
Çin, Hong Kong ve Tayvan
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre
İtalya ve İtalyan İsviçre
Japonya
Kore
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Hollanda ve Flandre
İskandinav Ülkeleri
Güney Asya ve Güneydoğu Asya
İspanya
Sahra-Altı Afrika
Birleşik Krallık & İrlanda
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya ve Yeni Zelanda: 72
Kanada: 75
Orta ve Doğu Avrupa: 265
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 45
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 182
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 353*
İtalya ve İtalyan İsviçre: 28
Japonya: 40
Kore: 9
Latin Amerika ve Karayipler: 138
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 179
Hollanda ve Flandre: 35
İskandinav Ülkeleri: 23
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 263
İspanya: 42
Sahra-Altı Afrika: 51
Birleşik Krallık & İrlanda: 560
Amerika Birleşik Devletleri: 1.070
Avustralya ve Yeni Zelanda: 28
Kanada: 26
Orta ve Doğu Avrupa: 104
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 10
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 35
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 117
İtalya ve İtalyan İsviçre: 4
Japonya: 1
Kore: 3
Latin Amerika ve Karayipler: 50
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 36
Hollanda ve Flandre: 18
İskandinav Ülkeleri: 11
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 71
İspanya: 9
Sahra-Altı Afrika: 9
Birleşik Krallık & İrlanda: 429
Amerika Birleşik Devletleri: 773
Avustralya ve Yeni Zelanda: 9
Kanada: 13
Orta ve Doğu Avrupa: 23
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 2
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 9
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 37
İtalya ve İtalyan İsviçre: 1
Japonya: 0
Kore: 1
Latin Amerika ve Karayipler: 10
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 7
Hollanda ve Flandre: 14
İskandinav Ülkeleri: 3
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 52
İspanya: 1
Sahra-Altı Afrika: 3
Birleşik Krallık & İrlanda: 321
Amerika Birleşik Devletleri: 472
Avustralya ve Yeni Zelanda: 5
Kanada: 4
Orta ve Doğu Avrupa: 3
Çin, Hong Kong ve Tayvan: 1
Fransa, Fransız Belçika ve Romandy: 5
Almanya, Avusturya ve Alman İsviçre: 16
İtalya ve İtalyan İsviçre: 1
Japonya: 0
Kore: 1
Latin Amerika ve Karayipler: 4
Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 1
Hollanda ve Flandre: 6
İskandinav Ülkeleri: 0
Güney Asya ve Güneydoğu Asya: 42
İspanya: 1
Sahra-Altı Afrika: 2
Birleşik Krallık & İrlanda: 149
Amerika Birleşik Devletleri: 262

*31 Aralık 2023 itibariyle beklenen rakamlar

Kapsamlı Dergi Dışı İçerik

Tam Metin Dergi Dışı İçerik
Vaka Çalışmaları - İşletme
Şirket Profilleri / Bilgi Kayıtları
Konferans Bildirileri / Bildiri Koleksiyonları
Ülke Ekonomi Raporları
Sektör Raporları
Röportajlar – İşletme (Yönetici ve Analist)
Pazar Araştırma Raporları
SWOT Analizleri
Videolar - Associated Press
Videolar – İşletme ve Ekonomi
Çalışma Kağıtları – İşletme
Vaka Çalışmaları - İşletme: 12.885
Şirket Profilleri / Bilgi Kayıtları: 1.178.250+
Konferans Bildirileri / Bildiri Koleksiyonları: 74
Ülke Ekonomi Raporları: 1.183
Sektör Raporları: 8.701
Röportajlar – İşletme (Yönetici ve Analist): 11.975
Pazar Araştırma Raporları: 2.395
SWOT Analizleri: 5.586
Videolar - Associated Press: 75.000+
Videolar – İşletme ve Ekonomi: 56
Çalışma Kağıtları – İşletme: 8.871

Baskı Öncesi

Business Source Complete, önemli yayıncılardan ilgili başlıklar için baskı öncesi içeriği sunar.  

Taranabilir Atıf Bilgileri

Business Source Complete, taranabilir atıf bilgileri ile 1.310 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Business Source Complete, 4.276 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 3.039'u hakemlidir.