Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Business Source Ultimate: $1,173,433.43
Business Source Complete: $914,694.46
Business Source Premier: $667,562.53
Business Source Elite: $325,884.09

Výše uvedené součty nezahrnují maloobchodní hodnotu jiného obsahu než jsou časopisy.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Business Source Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 655 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma .

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 72
Kanada: 75
Střední a východní Evropa: 265
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 45
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 182
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 353*
Itálie a italské Švýcarsko: 28
Japonsko: 40
Korea: 9
Latinská Amerika a Karibik: 138
Blízký východ a severní Afrika: 179
Nizozemsko a Flandry: 35
Severské země: 23
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 263
Španělsko: 42
Subsaharská Afrika: 51
Spojené království a Irsko: 560
USA: 1,070
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 26
Střední a východní Evropa: 104
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 10
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 35
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 117
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 1
Korea: 3
Latinská Amerika a Karibik: 50
Blízký východ a severní Afrika: 36
Nizozemsko a Flandry: 18
Severské země: 11
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 71
Španělsko: 9
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 429
USA: 773
Austrálie a Nový Zéland: 9
Kanada: 13
Střední a východní Evropa: 23
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 9
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 37
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 10
Blízký východ a severní Afrika: 7
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 3
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 52
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 321
USA: 472
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 4
Střední a východní Evropa: 3
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 16
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 1
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 42
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 2
Spojené království a Irsko: 149
USA: 262

*Údaje očekávány do 31. prosince 2023

Komplexní obchodní obsah, který není součástí časopisu

Full-Text Non-Journal Content
Případové studie - podnikání
Profily společnosti / Informační záznamy
Sborníky
Zprávy o stavu ekonomiky
Zprávy z průmyslu
Rozhovory - Business (Executive & Analyst)
Průzkumy trhu
SWOT analýzy
Videa - Associated Press
Videa - byznys a ekonomika
Pracovní dokumenty - podnikání
Případové studie - podnikání: 12,885
Profily společnosti / Informační záznamy: 1,178,250+
Sborníky: 74
Zprávy o stavu ekonomiky : 1,183
Zprávy z průmyslu: 8,701
Rozhovory - Business (Executive & Analyst): 11,975
Průzkumy trhu: 2,395
SWOT analýzy: 5,586
Videa - Associated Press: 75,000+
Videa - byznys a ekonomika: 56
Pracovní dokumenty - podnikání: 8,871

Ahead of Print

Business Source Complete zahrnuje obsah Ahead of Print pro relevantní tituly od klíčových vydavatelů.  

Aktivní odkazy citačních referencí

Business Source Complete zahrnuje 1 310 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Complete zahrnuje 4 276 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 3 039 z nich je recenzováno.