Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Business Source Ultimate: $1,167,575.38
Business Source Complete: $893,599.41
Business Source Premier: $651,820.19
Business Source Elite: $314,004.43

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Business Source Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 789 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 78
Kanada: 76
Střední a východní Evropa: 279
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 51
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 172
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 378
Itálie a italské Švýcarsko: 31
Japonsko: 51
Korea: 10
Latinská Amerika a Karibik: 153
Blízký východ a severní Afrika: 209
Nizozemsko a Flandry: 35
Severské země: 23
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 297
Španělsko: 46
Subsaharská Afrika: 57
Spojené království a Irsko: 632
USA: 1,030
Austrálie a Nový Zéland: 32
Kanada: 27
Střední a východní Evropa: 116
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 14
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 38
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 137
Itálie a italské Švýcarsko: 6
Japonsko: 6
Korea: 4
Latinská Amerika a Karibik: 61
Blízký východ a severní Afrika: 43
Nizozemsko a Flandry: 18
Severské země: 11
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 75
Španělsko: 13
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 479
USA: 722
Austrálie a Nový Zéland: 12
Kanada: 14
Střední a východní Evropa: 30
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 3
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 12
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 48
Itálie a italské Švýcarsko: 3
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 11
Blízký východ a severní Afrika: 10
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 54
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 327
USA: 473
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 3
Střední a východní Evropa: 4
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 17
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 3
Blízký východ a severní Afrika: 1
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 42
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 2
Spojené království a Irsko: 147
USA: 252

Komplexní ekonomický obsah, který nezahrnuje časopisy

Full-Text Non-Journal Content
Případové studie - podnikání
Profily společnosti / Informační záznamy
Sborníky
Zprávy o stavu ekonomiky
Zprávy z průmyslu
Rozhovory - Business (Executive & Analyst)
Průzkumy trhu
SWOT analýzy
Videa - Associated Press
Videa - byznys a ekonomika
Pracovní dokumenty - podnikání
Případové studie - podnikání: 12,877
Profily společnosti / Informační záznamy: 1,178,500+
Sborníky: 73
Zprávy o stavu ekonomiky : 1,183
Zprávy z průmyslu: 8,702
Rozhovory - Business (Executive & Analyst): 12,087
Průzkumy trhu: 2,395
SWOT analýzy: 5,624
Videa - Associated Press: 75,000+
Videa - byznys a ekonomika: 56
Pracovní dokumenty - podnikání: 8,317

Ahead of Print

Business Source Complete nabízí pro relevantní tituly obsah ještě před tiskem od klíčových vydavatelů.  

Vyhledatelné citované odkazy

Business Source Complete zahrnuje 1 310 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Complete zahrnuje 4 345 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 3 157 z nich je recenzováno.