Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Business Source Ultimate: $1,173,433.43
Business Source Complete: $914,694.46
Business Source Premier: $667,562.53
Business Source Elite: $325,884.09

Powyższe kwoty obejmują jedynie wartość sprzedaży zawartości czasopisma w bazach danych (nie wartość treści dodatkowych).

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Business Source Complete obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1 655 aktywnych czasopism OA o zasięgu globalnym.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa

Porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 72
Kanada: 75
Europa Środkowa i Wschodnia: 265
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 45
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 182
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 353*
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 28
Japonia: 40
Korea: 9
Ameryka Łacińska i Karaiby: 138
Bliski Wschód i Afryka Północna: 179
Holandia i Flandria: 35
Kraje nordyckie: 23
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 263
Hiszpania: 42
Afryka Subsaharyjska: 51
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 560
Stany Zjednoczone: 1,070
Australia i Nowa Zelandia: 28
Kanada: 26
Europa Środkowa i Wschodnia: 104
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 10
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 35
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 117
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 1
Korea: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 50
Bliski Wschód i Afryka Północna: 36
Holandia i Flandria: 18
Kraje nordyckie: 11
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 71
Hiszpania: 9
Afryka Subsaharyjska: 9
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 429
Stany Zjednoczone: 773
Australia i Nowa Zelandia: 9
Kanada: 13
Europa Środkowa i Wschodnia: 23
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 2
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 9
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 37
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 10
Bliski Wschód i Afryka Północna: 7
Holandia i Flandria: 14
Kraje nordyckie: 3
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 52
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 321
Stany Zjednoczone: 472
Australia i Nowa Zelandia: 5
Kanada: 4
Europa Środkowa i Wschodnia: 3
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 16
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 4
Bliski Wschód i Afryka Północna: 1
Holandia i Flandria: 6
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 42
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 2
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 149
Stany Zjednoczone: 262

*Prognozy na 31 grudnia 2023 r

Obszerna zawartość dodatkowa o tematyce biznesowej

Full-Text Non-Journal Content
Studia przypadków - Biznes
Profile firm / Ewidencja informacji
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania
Krajowe raporty gospodarcze
Raporty branżowe
Rozmowy kwalifikacyjne - Biznes
Raporty z badań rynku
Analizy SWOT
Filmy - Associated Press
Filmy - Biznes i ekonomia
Dokumenty robocze - Biznes
Studia przypadków - Biznes: 12,885
Profile firm / Ewidencja informacji: 1,178,250+
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania: 74
Krajowe raporty gospodarcze: 1,183
Raporty branżowe: 8,701
Rozmowy kwalifikacyjne - Biznes: 11,975
Raporty z badań rynku: 2,395
Analizy SWOT: 5,586
Filmy - Associated Press: 75,000+
Filmy - Biznes i ekonomia: 56
Dokumenty robocze - Biznes: 8,871

Zawartość "Ahead of Print"

Business Source Complete zawiera treści Ahead of Print dla tytułów z kluczowych wydawnictw.  

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Business Source Complete zawiera 1 310 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Business Source Complete zawiera 4 276 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 3 039 z nich jest recenzowanych.