มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,173,433.43
Business Source Complete: $914,694.46
Business Source Premier: $667,562.53
Business Source Elite: $325,884.09

ยอดรวมข้างต้นไม่รวมมูลค่าการขายปลีกของเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่วารสาร ในแต่ละฐานข้อมูล

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Complete ประกอบด้วยการดูแลจัดการและการจัดทำดัชนีของวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 1,160 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างผู้อ้างอิงสำหรับ DOAJ ได้มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ .

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 72
Canada: 75
Central & Eastern Europe: 265
China, Hong Kong & Taiwan: 45
France, French Belgium & Romandy: 182
Germany, Austria & German Switzerland: 353*
Italy & Italian Switzerland: 28
Japan: 40
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 138
Middle East & North Africa: 179
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 23
South Asia & Southeast Asia: 263
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 51
United Kingdom & Ireland: 560
United States: 1,070
Australia & New Zealand: 28
Canada: 26
Central & Eastern Europe: 104
China, Hong Kong & Taiwan: 10
France, French Belgium & Romandy: 35
Germany, Austria & German Switzerland: 117
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 50
Middle East & North Africa: 36
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 11
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 429
United States: 773
Australia & New Zealand: 9
Canada: 13
Central & Eastern Europe: 23
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 37
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 10
Middle East & North Africa: 7
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 52
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 321
United States: 472
Australia & New Zealand: 5
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 3
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 16
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 149
United States: 262

*ตัวเลขคาดการณ์ภายใน 30 มิถุนายน 2565

ครอบคลุมเนื้อหาด้านธุรกิจที่ไม่ได้มาจากวารสารจำนวนมาก

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์)
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 12,885
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 1,178,250+
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 74
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 1,183
รายงานอุตสาหกรรม : 8,701
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์): 11,975
รายงานการวิจัยตลาด : 2,395
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,586
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์: 56
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 8,871

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Complete ประกอบด้วยเนื้อหา Ahead of Print สำหรับชื่อที่เกี่ยวข้องจากผู้จัดพิมพ์หลัก  

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Complete ประกอบด้วยวารสาร 1,311 ฉบับพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Complete ประกอบด้วยวารสารที่จัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 4,274 ฉบับ 2,940 ของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อน