มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,167,575.38
Business Source Complete: $893,599.41
Business Source Premier: $651,820.19
Business Source Elite: $314,004.43

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Complete ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1,722 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 78
Canada: 76
Central & Eastern Europe: 279
China, Hong Kong & Taiwan: 51
France, French Belgium & Romandy: 172
Germany, Austria & German Switzerland: 378
Italy & Italian Switzerland: 31
Japan: 51
Korea: 10
Latin America & the Caribbean: 153
Middle East & North Africa: 209
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 23
South Asia & Southeast Asia: 297
Spain: 46
Sub-Saharan Africa: 57
United Kingdom & Ireland: 632
United States: 1,030
Australia & New Zealand: 32
Canada: 27
Central & Eastern Europe: 116
China, Hong Kong & Taiwan: 14
France, French Belgium & Romandy: 38
Germany, Austria & German Switzerland: 137
Italy & Italian Switzerland: 6
Japan: 6
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 61
Middle East & North Africa: 43
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 11
South Asia & Southeast Asia: 75
Spain: 13
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 479
United States: 722
Australia & New Zealand: 12
Canada: 14
Central & Eastern Europe: 30
China, Hong Kong & Taiwan: 3
France, French Belgium & Romandy: 12
Germany, Austria & German Switzerland: 48
Italy & Italian Switzerland: 3
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 11
Middle East & North Africa: 10
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 54
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 327
United States: 473
Australia & New Zealand: 5
Canada: 3
Central & Eastern Europe: 4
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 17
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 3
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 147
United States: 252

ครอบคลุมเนื้อหาด้านธุรกิจที่ไม่ได้มาจากวารสารจำนวนมาก

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์)
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 12,877
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 1,178,500+
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 73
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 1,183
รายงานอุตสาหกรรม : 8,702
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์): 12,087
รายงานการวิจัยตลาด : 2,395
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,624
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์: 56
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 8,317

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Complete นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Complete ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,310 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Complete ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 4,296 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 3,104 รายการจากที่ได้กล่าวไป