Din ve teoloji alanındaki koleksiyonerlerden ve temsilcilerden oluşan bir üyelik birliği olan Atla'dan Religious Leaders and Thinkers Jan Huss, Martin Luther ve Jean Calvin gibi önde gelen isimlerin biyografileriyle Protestan Reformu'nu kapsar. Koleksiyon, Aziz Paul gibi erken dönem kilise liderlerinin hikayelerinden başlayarak, Friedrich Schleiermacher, Dwight Moody ve Arthur Schopenhauer gibi önde gelen düşünürlerin yaşamları üzerinden anlatılan 19. yüzyılın hikayesine doğru tarih boyunca ilerlemektedir.

İngilizce, koleksiyondaki baskın dil olmakla birlikte, Almanca, Fransızca, Rusça ve Japonca da dahil olmak üzere 18 farklı dil içerir. 19. yüzyıl dini akımlarında yer alan liderleri içerdiği için Religion and Social Change, 1723 – 1921 içeriğini mükemmel bir şekilde tamamlar.