Religious Leaders and Thinkers wordt geproduceerd door Atla, een vereniging op het gebied van religie en theologie. Het archief gaat in op de protestantse reformatie en bevat biografieën van toonaangevende personen als Jan Huss, Maarten Luther en Johannes Calvijn. De collectie start bij verhalen over vroege kerkleiders, zoals Paulus van Tarsus, en reist vervolgens aan de hand van de levens van vooraanstaande denkers als Friedrich Schleiermacher, Dwight Moody en Arthur Schopenhauer naar de 19e eeuw.

Hoewel Engels de meestvoorkomende taal is in de collectie, is daarnaast informatie beschikbaar in 18 andere talen, waaronder Duits, Frans, Russisch en Japans. De profilering van leiders die betrokken waren bij de relgieuze bewegingen van de 19e eeuw maken het een waardevolle aanvulling op Religion and Social Change, 1723 – 1921.