Součástí Religious Leaders and Thinkers od ATLA (American Theological Library Association) jsou životopisy předních církevních představitelů včetně Jana Husa, Martina Luthera a Jana Kalvína. Sbírka začíná příběhy raných církevních představitelů, jako byl Pavel z Tarsu, a pokračuje dějinami až k příběhu19. století, který je vyprávěn prostřednictvím životů předních myslitelů, jako byli Friedrich Schleiermacher, Dwight Moody a Arthur Schopenhauer.

Angličtina v databázi dominuje, ale najdete zde také dalších 18 jazyků včetně němčiny, francouzštiny, ruštiny a japonštiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o profily vůdců náboženských hnutí19. století, je výborným doplňkem knihy Religion and Social Change, 1723-1921.