Przygotowana przez Atla, stowarzyszenie członkowskie kolekcjonerów i ekspertów w dziedzinie religii i teologii, baza Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922, obejmuje temat protestanckiej reformacji z biografiami takich czołowych postaci jak Jan Huss, Marcin Luter i Jean Calvin. Począwszy od opowieści wczesnych przywódców kościelnych, takich jak Paweł z Tarsu, kolekcja przechodzi przez historię do historiiXIX wieku, opowiedzianej przez opis życia takich czołowych myślicieli jak Friedrich Schleiermacher, Dwight Moody i Arthur Schopenhauer.

Chociaż dominującym językiem w kolekcji jest angielski, reprezentuje on 18 innych języków, w tym niemiecki, francuski, rosyjski i japoński. Ponieważ przedstawia liderów zaangażowanych w XIX-wieczne ruchy religijne, stanowi doskonałe uzupełnienie Religion and Social Change, 1723 - 1921.