Otevřená infrastruktura

Naše aplikace spolupracují s jinými systémy. Knihovny tak mají možnost vybrat pro uživatele nejlepší řešení.

choosing-best-sources-1-up-image-780.jpg

Výběr nejlepších služeb

V rámci otevřené infrastruktury je klíčová interoperabilita. Prostřednictvím platforem, které navzájem spolupracují, si knihovny mohou vybrat a poskytovat špičkové služby. Zajišťujeme, aby naše platformy byly otevřené pro integraci služeb třetích stran, jako jsou ILL, systémy pro archivaci dokumentů, řešení pro kampusy, integrované knihovní systémy, autentizační služby, systémy pro správu výuky, služby pro nákup obsahu a další.

Význam integrace

Donna Shaw, EBSCO Product Manager, hovoří o tom, jak EBSCO přistupuje k propojení se systémy, produkty a službami třetích stran. Ve videu se Donna zaměřuje na interoperabilitu s platformami pro vzdělávání - zejména pak se systémy pro správu výuky, které umožňují přístup k informacím pro vyučující, studenty i vědecké pracovníky.

GOBI a otevřená infrastruktura

Zajištění možnosti výběru a podpory otevřených systémů je součástí GOBI strategie. Ať už jde o výběr obsahu, platformu e-knih, akviziční modely nebo integraci s ILS, GOBI se snaží nabízet propojení a podporu pracovních postupů na míru každé knihovně se kterou spolupracujeme. Náš přístup se vždy řídí hlediskem "open first" s cílem zlepšovat pracovní postupy knihoven a poskytovat optimální hodnotu pro koncové uživatele.

Zapojte se do diskuse

Prozkoumejte „open“ oblasti.

Zaregistrujte se

Open Perspectives Newsletter

Měsíčník s "open" informacemi.

Přihlaste se