Více možností, méně překážek

Otevřené prostředí je důležitou součástí dalšího rozvoje knihoven. Souvisí se zajištěním přístupu k důvěryhodným informacím, budoucností knihovního software a poskytováním kvalitních služeb koncovým uživatelům. Otevřené prostředí je o možnosti výběru, nikoli o překážkách.

 open access  up circle web image

Open Access

Podporujeme kvalitní výzkum s otevřeným přístupem a zajišťujeme špičkový odborný obsah.

Více informací
 open infrastructure  up circle web image

Otevřená infrastruktura

Zaměřejeme se na interoperabilitu. Knihovny tak mají možnost vlastního výběru aplikací. Mohou být tam, kde jsou jejich uživatelé.

Více informací
 open source  up circle web image

Open Source

EBSCO podporuje FOLIO, open source platformu knihovních služeb (LSP), kterou vyvíjejí knihovníci s důrazem na inovace v knihovnách.

Více informací
 open community  up circle web image

Otevřená komunita

Přidejte se ke komunitě kolegů a diskutujte společně o "open" tématech - o otevřeném přístupu, otevřené infrastruktuře a otevřeném zdroji.

Více informací

EBSCO podporuje otevřené prostředí v oblasti výzkumu

Dnes, možná víc než kdy jindy, je možnost výběru zásadní. Zajišťujeme přístup k pestrému a spolehlivému obsahu pro všechny uživatele. Podporujeme interoperabilitu aplikací a open source. Zajištění možnosti výběru je pro EBSCO prioritou. V tomto videu Tamir Borensztajn ze společnosti EBSCO hovoří o tom, jakým způsobem otevřené prostředí zajišťuje knihovnám více možností a uživatelům vyšší kvalitu služeb.