Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Academic Search Ultimate: $3,693,423.89
Academic Search Complete: $3,127,008.46
Academic Search Premier: $2,686,893.04
Academic Search Elite: $1,041,653.46

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Academic Search Premier zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 6 515 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Řecko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 185
Kanada: 178
Střední a východní Evropa: 882
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 203
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 106
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 846
Řecko: 26
Itálie a italské Švýcarsko: 311
Japonsko: 111
Korea: 81
Latinská Amerika a Karibik: 861
Blízký východ a severní Afrika: 798
Nizozemsko a Flandry: 242
Severské země: 90
Portugalsko: 51
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 650
Španělsko: 200
Subsaharská Afrika: 146
Spojené království a Irsko: 2,053
USA: 1,722
Austrálie a Nový Zéland: 83
Kanada: 103
Střední a východní Evropa: 416
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 42
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 20
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 443
Řecko: 10
Itálie a italské Švýcarsko: 88
Japonsko: 20
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 424
Blízký východ a severní Afrika: 320
Nizozemsko a Flandry: 151
Severské země: 35
Portugalsko: 20
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 321
Španělsko: 75
Subsaharská Afrika: 66
Spojené království a Irsko: 1,682
USA: 1,316
Austrálie a Nový Zéland: 37
Kanada: 66
Střední a východní Evropa: 113
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 15
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 7
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 293
Řecko: 2
Itálie a italské Švýcarsko: 17
Japonsko: 2
Korea: 4
Latinská Amerika a Karibik: 84
Blízký východ a severní Afrika: 70
Nizozemsko a Flandry: 106
Severské země: 19
Portugalsko: 6
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 124
Španělsko: 10
Subsaharská Afrika: 23
Spojené království a Irsko: 1,133
USA: 762
Austrálie a Nový Zéland: 19
Kanada: 40
Střední a východní Evropa: 36
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 7
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 4
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 103
Řecko: 0
Itálie a italské Švýcarsko: 9
Japonsko: 1
Korea: 0
Latinská Amerika a Karibik: 31
Blízký východ a severní Afrika: 13
Nizozemsko a Flandry: 37
Severské země: 3
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 69
Španělsko: 8
Subsaharská Afrika: 14
Spojené království a Irsko: 519
USA: 461

Ahead of Print

Academic Search Premier obsahuje vybrané tituly klíčových vydavatelů, které jsou k dispozici dříve než v tištěném vydání.  

Aktivní odkazy citačních referencí

Academic Search Premier zahrnuje 1 046 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Videozáznamy jsou důležitou součástí obsahu

Academic Search Premier zahrnuje více než 75 000 videí od Associated Press. Tato měsíčně aktualizovaná sbírka videí přední světové zpravodajské agentury obsahuje záběry od roku 1930 až po současnost a pomáhá doplnit studentský výzkum.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.