มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Academic Search Ultimate: $3,573,743.05
Academic Search Complete: $3,013,660.89
Academic Search Premier: $2,584,080.65
Academic Search Elite: $994,628.17

Academic Search Premier คือฐานข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับสามในกลุ่ม Academic Search นำเสนอการเข้าถึงวารสารฉบับเต็ม 2,969 ฉบับ โดยมีมูลค่าขายปลีกวารสาร 2,591,027.78 ดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยม ที่พบได้ในแวดวงวิชาการต่างๆทั่วโลก

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Academic Search Premier ให้การดูแล และ จัดทำดัชนี วารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 6,720 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Greece
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 182
Canada: 186
Central & Eastern Europe: 948
China, Hong Kong & Taiwan: 214
France, French Belgium & Romandy: 107
Germany, Austria & German Switzerland: 852
Greece: 29
Italy & Italian Switzerland: 349
Japan: 126
Korea: 81
Latin America & the Caribbean: 869
Middle East & North Africa: 864
Netherlands & Flanders: 248
Nordic Countries: 95
Portugal: 49
South Asia & Southeast Asia: 670
Spain: 199
Sub-Saharan Africa: 153
United Kingdom & Ireland: 2,159
United States: 1,597
Australia & New Zealand: 83
Canada: 109
Central & Eastern Europe: 472
China, Hong Kong & Taiwan: 41
France, French Belgium & Romandy: 21
Germany, Austria & German Switzerland: 446
Greece: 12
Italy & Italian Switzerland: 90
Japan: 20
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 438
Middle East & North Africa: 392
Netherlands & Flanders: 152
Nordic Countries: 37
Portugal: 20
South Asia & Southeast Asia: 320
Spain: 74
Sub-Saharan Africa: 68
United Kingdom & Ireland: 1,728
United States: 1,233
Australia & New Zealand: 38
Canada: 72
Central & Eastern Europe: 170
China, Hong Kong & Taiwan: 15
France, French Belgium & Romandy: 8
Germany, Austria & German Switzerland: 294
Greece: 2
Italy & Italian Switzerland: 21
Japan: 2
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 85
Middle East & North Africa: 89
Netherlands & Flanders: 106
Nordic Countries: 22
Portugal: 6
South Asia & Southeast Asia: 125
Spain: 10
Sub-Saharan Africa: 23
United Kingdom & Ireland: 1,164
United States: 705
Australia & New Zealand: 19
Canada: 39
Central & Eastern Europe: 45
China, Hong Kong & Taiwan: 7
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 102
Greece: 0
Italy & Italian Switzerland: 9
Japan: 1
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 31
Middle East & North Africa: 16
Netherlands & Flanders: 37
Nordic Countries: 3
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 67
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 14
United Kingdom & Ireland: 532
United States: 421

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Academic Search Premier นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Academic Search Premier ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,046 รายการ

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Academic Search Premier ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม