มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Academic Search Ultimate: $3,693,423.89
Academic Search Complete: $3,127,008.46
Academic Search Premier: $2,686,893.04
Academic Search Elite: $1,041,653.46

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Academic Search Premier ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 6,321 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Greece
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 185
Canada: 178
Central & Eastern Europe: 882
China, Hong Kong & Taiwan: 203
France, French Belgium & Romandy: 106
Germany, Austria & German Switzerland: 846
Greece: 26
Italy & Italian Switzerland: 311
Japan: 111
Korea: 81
Latin America & the Caribbean: 861
Middle East & North Africa: 798
Netherlands & Flanders: 242
Nordic Countries: 90
Portugal: 51
South Asia & Southeast Asia: 650
Spain: 200
Sub-Saharan Africa: 146
United Kingdom & Ireland: 2,053
United States: 1,722
Australia & New Zealand: 83
Canada: 103
Central & Eastern Europe: 416
China, Hong Kong & Taiwan: 42
France, French Belgium & Romandy: 20
Germany, Austria & German Switzerland: 443
Greece: 10
Italy & Italian Switzerland: 88
Japan: 20
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 424
Middle East & North Africa: 320
Netherlands & Flanders: 151
Nordic Countries: 35
Portugal: 20
South Asia & Southeast Asia: 321
Spain: 75
Sub-Saharan Africa: 66
United Kingdom & Ireland: 1,682
United States: 1,316
Australia & New Zealand: 37
Canada: 66
Central & Eastern Europe: 113
China, Hong Kong & Taiwan: 15
France, French Belgium & Romandy: 7
Germany, Austria & German Switzerland: 293
Greece: 2
Italy & Italian Switzerland: 17
Japan: 2
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 84
Middle East & North Africa: 70
Netherlands & Flanders: 106
Nordic Countries: 19
Portugal: 6
South Asia & Southeast Asia: 124
Spain: 10
Sub-Saharan Africa: 23
United Kingdom & Ireland: 1,133
United States: 762
Australia & New Zealand: 19
Canada: 40
Central & Eastern Europe: 36
China, Hong Kong & Taiwan: 7
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 103
Greece: 0
Italy & Italian Switzerland: 9
Japan: 1
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 31
Middle East & North Africa: 13
Netherlands & Flanders: 37
Nordic Countries: 3
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 69
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 14
United Kingdom & Ireland: 519
United States: 461

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Academic Search Premier นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Academic Search Premier ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,048 รายการ

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Academic Search Premier ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม