Nejobsáhlejší kolekce knih od APA

APA PsycBooks obsahuje nejnovější odborné publikace od APA, včetně referenčních prací ze série APA Handbooks in Psychology se zaměřením na vybrané oblasti psychologie. APA PsycBooks je nepostradatelným zdrojem informací pro studiu, výzkum a vzdělávání v psychologii.

Archiv časopisů obsahuje:

  • Současné a historické tituly s nejstarším záznamem z roku 1620
  • Knižní novinky APA jakmile jsou uvedeny na trh
  • Všechny referenční knihy ze série APA Handbooks in Psychology
  • Exkluzivní elektronická publikace APA / Oxford University Press Encyclopedia of Psychology
  • Dostupné MARC záznamy

Součástí databáze jsou nejnovější publikace APA

APA PsycBooks nabízí přístup k nejnovějším knihám APA na úrovni kapitol, hned jakmile jsou vydány. Obsah je aktualizován každý měsíc. Nabízí nejaktuálnější a nejkomplexnější kolekci vědeckých prací publikovaných APA.

Přístup k exkluzivním a důležitým referenčním knihám

APA PsycBooks obsahuje plný text všech vícesvazkových referenčních prací ze série APA Handbooks in Psychology a také exkluzivní elektronické vydání APA / Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.

Snadný přístu ke knihám, které nejsou běžně k dispozici

Databáze APA PsycBooks obsahuje rozsáhlou kolekci historických prací, včetně titulů z 16. století. Databáze je odborně indexovaná a navíc intuitivní. Uživatelé tak mohou bez problému procházet obsah tisíců knih a prohlížet kapitoly, které potřebují.

Aktuální a rozsáhlá

APA PsycBooks poskytuje odborné informace z psychologie - od nejnovějších publikací APA, přes zavádění klinické teorie do praxe, až po historické základy moderní psychologie. Tisíce knih a kapitol poskytují uživatelům pohled na vývoj psychologických znalostí od počátku 17. do 21. století. Součástí obsahu jsou také obtížně dostupné knihy, které se již nevydávají, a více než 2 800 klasických zdrojů. APA PsycBooks je tak klíčovým výzkumným nástrojem v oboru psychologie.

Vysoká kvalita

APA PsycBooks obsahuje rozsáhlou kolekci nejnovějších i klasických recenzovaných knih, což z ní činní to nejlepší v oboru. Kolekce poskytuje přístup k dílům uznávaných vědců a předních autorit na úrovni kapitol. Uživatelům zajišťuje přístup k renomovaných studiím a výsledkům výzkumu z celého světa. Profesionálně indexované bibliografické záznamy navíc pomáhají uživateli získat přesné výsledky z každého vyhledávání.

Autoritativní zdroj

Knihy APA jsou psány významnými vědci a odborníky z praxe. Jejich práce představuje to nejlepší v oboru psychologie a behaviorálních vědách. Knihy vycházejí z osvědčených teorií, jsou podloženy empirickým výzkumem a ukázkami praktického využití. Před zveřejněním prochází každá práce peer-review procesem hodnocení.