Umění & Architektura

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Art & Architecture Complete   ·  Plný text

Art & Architecture Complete je komplexní databáze pro výzkum umění, která poskytuje plné texty uměleckých časopisů a magazínů a podrobné indexování a abstrakty. Je užitečná pro umělce, umělecké vědce a designéry a zabývá se výtvarným, dekorativním a užitým uměním, jakož i architekturou a architektonickým designem.

Art Abstracts

Art Abstracts poskytuje velmi kvalitní indexaci a abstrakty stovkám titulů časopisů z oblasti umění. Součástí databáze jsou také tisíce disertačních prací.

Art Full Text   ·  Plný text

Art Full Text je stěžejní plnotextová databáze časopisů a knih se zaměřením na umění. Databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a užité umění, fotografii, film a architekturu.

Art Index

Art Index poskytuje vysoce kvalitní indexaci stovkám časopisů s uměleckým zaměřením z celého světa a tisíce disertačních prací.

Avery Index to Architectural Periodicals

Tato databáze, kterou vydává Avery Architectural and Fine Arts Library na Kolumbijské univerzitě, indexuje články z časopisů o architektuře a designu, které se zabývají například historií a praxí architektury, krajinářskou architekturou, urbanismem, ochranou památek a interiérovým designem.

OnArchitecture

OnArchitecture je audiovizuální archiv se zaměřením na oblast architektury. Vznikl v roce 2012 a stojí za ním chilští architekti Felipe De Ferrari a Diego Grass spolu s psychologem Claudiem Mesou. Poskytuje rozsáhlé a podrobné informace o nejdůležitějších autorech, dílech a souvisejících tématech z oblasti architektury.

Art Magazine Collection Archive

Art Magazine Collection Archive představuje kolekci tří předních časopisů o umění - The Magazine ANTIQUES, ARTnews a Art in America - pokrývající současné umění, vizuální umění, výtvarné umění a další.

Archiv časopisu Architectural Digest

EBSCO nabízí jedinou kompletní digitální archiv časopisu Architectural Digest na světě.Archiv časopisu Architectural Digest, který je živou měsíční oslavou mezinárodních talentů v oblasti designu, poskytuje studentům umění, designu a architektury základní nástroj pro výzkum.

Historické digitální archivy

Art Index Retrospective: 1929-1984

Art Index Retrospective poskytuje bibliografické informace pro studium umění. Databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a komerční umění. Indexuje stovky publikací, tisíce knižních recenzí, rozhovorů, antologií apod.