Abstrakty pro výzkum náboženství a biblické teologie

New Testament Abstracts Online nabízí stále se rozrůstající sbírku abstraktů pro výzkum v oblasti náboženství a teologie.Každoročně je k zařazení vybráno dalších 2 000 článků z více než 500 periodik v řadě jazyků.

Kromě toho je každý rok shrnuto přibližně 900 nových knih. Retrospektiva článků v databázi sahá až do roku 1977.