Atla zdroje pro studium náboženství a teologie

Atla vytváří celou řadu spolehlivých výzkumných nástrojů pro studium náboženství a teologie. Pokud hledáte bibliografické informace nebo články v plném textu v tematických časopisech v různých jazycích, pak jsou tyto informační nástroje pro vás.

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials PLUS (Atlas PLUS)

Atla Religion Database® (Atla RDB®) s AtlaSerials PLUS® (Atlas PLUS®) od ATLA (American Theological Library Association) indexuje články, knižní recenze a sbírky esejů z různých oblastí náboženství. Zároveň obsahuje největší online kolekci významných časopisů od ATLA.

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)

Atla Religion Database® (Atla RDB®) with AtlaSerials® (Atlas®) od ATLA (American Theological Library Association) indexuje časopisecké články z religionistiky a teologie. Zároveň obsahuje plné texty vybraných časopisů.

Atla Religion Database (Atla RDB)

Tato databáze od ATLA (American Theological Library Association) je přední bibliografií pro studium teologie a religionistiky. Indexuje obsah se zaměřením na biblická studia, světová náboženství, historii církve a náboženství ve vztahu se sociálními otázkami.

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1 je archivem náboženské a teologické literatury od konce 13. století do roku 1893. Kolekce se věnuje řadě náboženských témat. Obsahuje mimo jiné svazky v aramejštině, arabštině, řečtině a hebrejštině.

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2 je archivem náboženské a teologické literatury z let 1894 až 1922. Mapuje náboženství v Americe na přelomu století, včetně rostoucího zájmu o jiné než západní náboženství.

New Testament Abstracts Online

Tato databáze, která vznikla ve spolupráci Atla a Boston College, je nepostradatelnou badatelskou a bibliografickou pomůckou pro religionisty a teology, knihovníky, duchovní a studenty Nového zákona a historie.

Old Testament Abstracts Online

Tato databáze vznikla ve spolupráci Atla a Catholic Biblical Association. Obsahuje indexaci a abstrakty článků z náboženských a teologických časopisů, monografií, spoluautorských publikací souvisejících se studiem Starého zákona.

Atla - Alumni Access

Tyto databáze z produkce ATLA jsou zásadní pro studium náboženství a teologie. Umožněte absolventům přístup ke stejným produktům Atla, které používali během studia. Doplňte své institucionální Atla předplatné databází Atla - Alumni Access.

O společnosti Atla

Atla byla založena v roce 1946 jako American Theological Library Association. Jedná se o členskou asociaci knihovníků a informačních profesionálů, která vytváří výzkumné nástroje na podporu studia náboženství a teologie. Mezi členy patří více než 800 jednotlivců a akademických knihoven.

Atla podporuje akademickou diskuzi v oblasti náboženství a teologie.

Výukové programy

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — toto video popisuje tři různé způsoby vyhledávání citátů v Bibli pomocí funkce Atla Scripture Search, Bible Citation Index a vyhledávacího pole Scripture Citation.

Chcete se dozvědět více o informačních zdrojích od Atla?