บทคัดย่อสำหรับการวิจัยด้านศาสนา และเทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิล

New Testament Abstracts Online เสนอคอลเลกชันที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆของบทคัดย่อสำหรับศาสนา และการวิจัยเกี่ยวกับเทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิล ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกบทความเพิ่มเติม 2,000 บทความ จากวารสารมากกว่า 500 เล่มในหลายภาษา

นอกจากนี้ยังมีการสรุปหนังสือเล่มปัจจุบันประมาณ 900 เล่มต่อปี ความครอบคลุมของบทความในฐานข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1977