Rolnictwo i nauka o żywności

Naukowe bazy danych

Academic Search Ultimate   ·  Pełny tekst

Opracowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom badań naukowych, baza Academic Search Ultimate oferuje studentom wyjątkową kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

AGRICOLA

Zawierając zapisy bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej Departamentu Rolnictwa USA, AGRICOLA dostarcza miliony cytatów związanych z dziedziną rolnictwa.Cytowania obejmują artykuły z czasopism, rozdziały książek, prace dyplomowe, patenty, oprogramowanie, materiały audiowizualne i raporty techniczne wspierające badania rolnicze.

Biological & Agricultural Index Plus   ·  Pełny tekst

Biological & Agricultural Index Plus jest bazą pełnotekstowych artykułów, indeksów i streszczeń z kluczowych czasopism biologicznych i rolniczych. Jest to cenne narzędzie dla osób studiujących przemysł rolniczy, nauki weterynaryjne, zarządzanie dziką przyrodą i naukę o środowisku. 

CAB Abstracts

CAB Abstracts to wiodące źródło informacji dotyczących nauk przyrodniczych, zawierające abstrakty.

Food Science Source   ·  Pełny tekst

Food Science Source jest obszerną, pełnotekstową bazą danych zaprojektowaną w celu wspierania potrzeb badawczych przemysłu spożywczego. Dostarcza setki pełnotekstowych czasopism, monografii, magazynów i publikacji branżowych, a także bogactwo raportów o przemyśle spożywczym i rynku. Tematy obejmują przetwarzanie żywności, bezpieczeństwo, usługi, transport i innowacje

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Ta obszerna specjalistyczna baza danych obejmuje literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona zarządzana przez zespół ekspertów naukowych w ramach IFIS, organizacji non-profit o stałym zaangażowaniu w naukę i rozwój oraz reputacji potwierdzajacej uczciwość naukową, dokładność i doskonałość.

Historyczne archiwa cyfrowe